Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
477.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
478.
Опуклі, гармонійні та субгармонійні функції. Задачі і теореми [Книга] : навч. посібник [для студентів мат. ф-тів ун-тів] / [Бридун А.М. та ін.] ; за ред. А.А. Кондратюка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 106, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч.: с. 105-106. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISBN 978-966-613-845-6
У пр. №1687372: Від Марії Коляденко бібліотеці ф. кібернетики КНУ ім. Т.Г. Шевченка
479.
Топчий А.А. Освещение в средствах массовой информации проблемы торговли людьми [Книга] : пособие для журналистов / [ А.А. Топчий, Т.С. Шевченко]. – Киев : Куприянова Е.А, 2007. – 158, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5. – Библиогр.: с. 149-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8668-37-1
480.
Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи [Книга] : зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. С.І. Здіорука]. – Київ : НІСД, 2014. – 121, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-227-8
481.
Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день [Книга] = Teach yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. и ред. В.А. Коваленко ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 767, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Teach yourself C++ in 21 days / J. Liberty, B. Jones. Indianapolis: Sams publ., 2005. - Предм. указ.: с. 757-767. – ISBN 978-5-8459-0926-8
482.
Даценко Л.М. Основи геоінформаційних систем і технологій [Книга] : навч. посібник. – Київ : Картографія, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-670-128-6
483.
Анісімов А.В. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України [Книга] : навч.-методол. посіб. / [Анісімов А.В., Заславський В.А., Фаль О.М.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Євроатлантикінформ, 2006. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103. – (Серія "Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України"). – ISBN 966-8809-30-0
484.
Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу [Книга] : навч. посіб. для студ. геол. спец. ВНЗ / О.П. Ольштинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фоліант, 2012. – 126 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-585-038-0
485.
Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.С. Цехмістрова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 235, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8407-10-5
486.
Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз [Книга] : посібник / Валентин Королько ; [наук. ред.: Ю.І. Яковенко, В.О. Наумов ; ред. М.І. Київський ; НАН України, Ін-т соціології]. – Київ : [б. в.], 1997. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-334. – ISBN 966-02-0279-2
487.
Основи природознавства [Книга] : підручник / [Н.Д. Карапузова та ін.] ; за ред. В.М. Помогайбо. – Київ : Академія, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 358-365. – Бібліогр.: с. 366-367. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-449-9
488.
Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : [підручник для студ. напряму "Філологія" ВНЗ аспірантів, викл.] / О.О. Селіванова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 348, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 335-341. – ISBN 978-966-493-300-8
489.
Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета [Книга] : учеб. пособие для вузов / Данильчук Л.А. – Київ : Кондор, 2009. – 232, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 232. – ISBN 966-8251-35-0
490.
Смит В.А. Основы современного органического синтеза [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности ВПО 020101.65 - химия / В.А. Смит, А.Д. Дильман. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 750 с. : ил. – Предм. указ.: с. 735-742. – Библиогр. в конце разд. – (Химия). – ISBN 978-5-94774-941-0
491.
Основы теории коммуникации [Книга] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 020300 "Социология" / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. Павлов, Н.Р. Барабанова, А.К. [и др.] Бондарев; [М.А. Василик и др.] ; под ред. М.А. Василика. – Москва : Гардарики, 2005. – 615, [1] с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – (Disciplinae). – ISBN 5-8297-0135-9
492.
Гробова А.А. Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівників на роботі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гробова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
493.
Шерстюк Н.П. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об"єктах Кривбасу [Книга] / Шерстюк Н.П., Хільчевський В.К. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-258. – ISBN 978-966-2607-29-1
494.
Ісаєв М.В. Особливості фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ісаєв Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
495.
Корсак І. Отаман Чайка [Книга] : роман / Іван Корсак ; [післям.: М. Слабошпицький ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 187, [2] с. : іл. – (Українська Кліо). – ISBN 978-966-2151-17-6
496.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
497.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
498.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
499.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
500.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex