Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Клименко М.О. Екологія міських систем [Книга] : навч. посібник для перепідготовки за напрямом 7.070801 "Екологія і охорона навколишнього середовища" / М.О. Клименко, О.І. Бондар, Ю.В. Пилипенко. – Херсон : ДЕА ; Олді-Плюс, 2010. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-2393-17-0
252.
Екологія: основи теорії і практикум [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.А. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак; [Л.А. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак]. – Вид. 2-ге, стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2004. – 293, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 285-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-28-3
253.
Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
254.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
255.
Економіка природокористування і охорони довкілля [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
256.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
257.
Економіка. Менеджмент. Бізнес [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
258.
Економіка. Менеджмент. Бізнес [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
259.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
260.
Економічна і соціальна географія світу [Книга] : підруч. для 10 кл. (рівня стандарту та академічного рівня) загальноосвіт. навч. закл. / [Б.П. Яценко та ін.] ; за ред. Б.П. Яценко. – Вид. 5-е, перероб. – Київ : Наш час, 2013. – 471, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Загол. обкл.: Соціально-економічна географія світу. – ISBN 978-966-1530-82-8
261.
Економічні інновації [Журнал] = Economic innovations : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 1998-
262.
Економічні інновації [Журнал] = Economic innovations : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 1998-
263.
Ткаченко Н.О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ткаченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
264.
Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
265.
Неживий О.І. Життя у слові. Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника [Книга] : монографія / Олексій Неживий. – Київ : Академія, 2014. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 184-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-434-5
266.
Глібчук У. Жовтим по жовтому [Книга] : [роман] / Уляна Глібчук ; [передм.: С. Грабар]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 267, [3] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-008-7
267.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
268.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
269.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
270.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
271.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
272.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
273.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
274.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
275.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex