Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
352.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
353.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
354.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
355.
Железняк О.О. Космічна фотограмметрія [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Железняк, Л.С. Чубко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 216, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-598-734-5
356.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
357.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
358.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
359.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
360.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
361.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
362.
Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання [Книга] : навч. посібник : спільний російсько-український проект / [авт.-уклад. : О.Я. Баєв, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін.] ; за ред. О.Я. Баєва, В.Ю. Шепітька. – Харків : Апостіль, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 239-260. – ISBN 978-966-2517-08-8
363.
Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) [Книга] : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-2526-09-7
364.
Кримінальне процесуальне право України [Книга] : навч. посібник / [Беляєва К.В. та ін.] ; за ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юстініан, 2014. – 573, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в додадках : с. 563-566. – ISBN 978-617-7039-04-3
365.
Кримінальний кодекс України [Книга] : наук.-практ. коментар : станом на 1 квіт. 2013 року / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 9-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2013. – 911, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-617-610-144-4

366.
Кримінальний процес [Книга] : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило ; [уклад. предм. покажчика: С.І. Перепелиця, Є.В. Повзик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 823, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 811-817. – Бібліогр.: с. 779-810. – ISBN 978-966-458-488-0
367.
Кримінальний процесуальний кодекс України [Книга] : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
368.
Кримінальний процесуальний кодекс України [Книга] : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
369.
Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
370.
Усов Д.С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці [Книга] : монографія / Д.С. Усов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
371.
Кримінологія [Книга] : підручник / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. та предм. покажчики: с. 435-439. – Бібліогр. : с. 432-434. – ISBN 978-966-458-674-7
372.
Мальцев В. Крым заповедный [Книга] : туристический путеводитель / [В. Мальцев, Г. Карпова , Л. Зуб ; фот.: Г. Карпова и др.]. – Симферополь : ИНЭКО, 2014. – 96 с. : фотоил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 978-617-7098-15-6
373.
Глушко О.К. Куди ти йдеш, Україно? [Книга] : нариси, есе, журналістські розслідування : практ. посібник / Олександр Глушко ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 258, [1] с. – (Бібліотека Університету "Україна" : Відновимо правду про Україну / редкол.: Таланчук П.М. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-388-417-2
374.
Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / С.В. Ківалов, І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2014. – 340, [2] с. – Бібліогр.: с. 335-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-808-2
375.
Лобанов В.В. Курс лекцій з теорії хімічного зв"язку та основ хемосорбції [Книга] = Lectures on chemical bonding theory and fundamentals of chemosorption / В.В. Лобанов, П.Є. Стрижак. – Київ : Наукова думка, 2007. – 284, [1] с. : іл., табл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-00-0653-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex