Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Сарычева З.А. Земля - наша щедрая кормилица [Книга] : [с конспектом книги о Вселенной "Древняя тайна Цветка Жизни" Друнвало Мельхиседека. Т. 2] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2010. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
277.
Чебан О.М. Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чебан Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
278.
Пшиченко В.В. Зміни морфо-функціонального стану шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Пшиченко Вікторія Вікторовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
279.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
280.
Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України [Книга] : підручник / Людмила Чекаленко ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. – Київ : LAT&K, 2015. – 477, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 465-471, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7061-13-6
У пр. №1697150 напис: Студентам від автора. 2015 р. Підпис
281.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2010-. – ISSN 1028-7507
282.
Ли Бо Избранная лирика [Книга] : [переводы с кит. Анны Ахматовой, Александра Гитовича, Леонида Бежина, Эдуарда Балашова] / Ли Бо, Ду Фу ; [сост., предисл., примеч. Л. Бежина] ; рис. Л. Уральской. – Москва : Детская литература, 1987. – 222, [2] с. : ил. – (Поэтическая библиотечка школьника)
Содержание: Стихи о природе ;
Вспоминая родину ; К друзьям ; Стихи о женской доле / Ли Бо.
Стихи ранних лет ; Чанъаньский период ; Период смуты ; Поздняя лирика / Ду Фу.
283.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
284.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
285.
Коломиец В.Ф. Информациологическая эволюция и безопасность цивилизации [Книга] : монография / Коломиец В.Ф. – Киев : А-Центр ; Стиролоптфармторг, 2005. – 182, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-182. – ISBN 966-95575-7-7
286.
Эдвардс Л. Искусство проведения интервью [Книга] = Interviewing skills / Лиз Эдвардс ; [пер. с англ. А. Сударенко]. – Москва : HIPPO, 2006. – 87, [10] с. : табл. – Библиогр.: с. 92. – (Ваш персональный тренер). – ISBN 5-98999-011-1
287.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
288.
Кулінич Т.О. Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулінич Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
289.
Букет Є.В. Іван Бондаренко - останній полковник Коліївщини [Книга] : [історичний нарис] / Євген Букет. – Київ : Стікс, 2014. – 318, [2] с. : іл., мапи. – Покажч. імен: с. 290-317. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Життєписи ; кн. 2). – ISBN 978-966-2401-09-7
290.
Філіпенко Л.В. "Ідейні" жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ століття [Книга] : становлення та еволюція / Л.В. Філіпенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 367, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в прим.: с. 321-367. – ISBN 978-966-285-127-4
291.
Андріянов В.І. Ільгам Алієв [Книга] : портрет Президента Азербайджану / Віктор Андріянов, Гусейнбала Міраламов ; [відп. ред.: Е. Мадатлі ; пер. з рос.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 387, [5] с., [24] арк. фот. – Пер. вид. : Ильхам Алиев / Андриянов В.И., Мираламов Г.Ф. Москва: Молодая гвардия, 2007. – Бібліогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-489-111-7
292.
Мідянка П.М. Ільмовий листочок [Книга] : поезії, есе / Петро Мідянка. – Ужгород : Карпати, 2012. – 254, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-340-0
293.
Капусцінський Р. Імперія [Книга] / Ришард Капусцінський ; [пер.: Д. Матіяш ; ред.: Л. Белей]. – Київ : Темпора ; Есем Медіа Україна, 2012. – 498, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-500. – ISBN 978-617-569-080-2
294.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
295.
Басараб Р.М. Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (Січ-2) [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.07.12 / Басараб Руслан Михайлович ; НАН України, Держ. космічне агентство України, Ін-т космічних дослідж. – Київ, 2015
296.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Книга] = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-191-5
297.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Книга] = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-193-9
298.
Мельник О.Г. Інноваційний розвиток: механізм фінансування [Книга] : монографія / Мельник О.Г. ; Нац. акад. упр. – Київ : Національна академія управління, 2015. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8406-92-8
299.
Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина [Книга] : монографія / Катерина Іванівна Чижмарь. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 266-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-25-4
300.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex