Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
327.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0099-5
Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
328.
Земерова Т.Ю. Історія України [Книга] : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень / [Земерова Т.Ю., Скирда І.М.]. – Харків : Весна ; Співак В.Л., 2012. – 831, [1] с. : іл., табл. – Підготуйся до уроку, іспиту, ЗНО!. - Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Теорія: цікава інформація, алфавітний покажчик, хронологічна таблиця ; Практика: тестові завдання після кожної теми. - Алф. покажч.: с. 821-824. – Бібліогр.: с. 825-828. – (Практичний довідник). – ISBN 978-617-686-023-5
329.
Сарычева З.А. Как быть свободным? [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2012. – 161, [1] с. : ил. – Загол. обл.: Хочешь быть свободным?. – ISBN 978-966-8384-05-4
330.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
331.
Хоткевич Г.М. Камінна душа [Книга] : повісті / Гнат Хоткевич ; [післямова Н.М. Шумило ; комент.: Н.М. Шумило, Г.І. Павленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 634, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2010 р. - Зміст: Авірон: повість ; Камінна душа: повість ; Тарас Шевченко: повість. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / громад. рада сер.: В.С. Бакіров [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5890-4
332.
Сливка С.С. Канонічне право [Книга] : навч. посібник / С.С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. – (Вид. 2-ге, допов. і перероб.). – Київ : Атіка, 2013. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-326-456-1
333.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ. – ISSN 2312-0614
334.
Сарычева З.А. Карманный лечебник [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2009. – 317, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 232. – ISBN 510211-9
335.
Кафедра філософії гуманітарних наук [Книга] : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – 174 с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-9725-19-6
336.
Рябоконь О.П. Кваліметрія екологізованих систем лісовирощування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Рябоконь Олександр Петрович ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Харків, 2014
337.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
338.
Керування документацією [Книга] : підручник / [Безкровний М.Ф. та ін. ; заг. ред. Палехи Ю.І.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 293, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 277-292. – (Серія "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-75-2
339.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
340.
Клиническая онкология [Журнал] / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
341.
Шкляр В. Ключ [Книга] / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 253, [3] с. – На обкл.: Від автора бестселера "Залишенець". – (Український бестселер). – ISBN 978-966-14-3816-2
342.
Плахотнюк М. Коловорот [Книга] : статті, спогади, документи / Микола Плахотнюк ; [упоряд. Валентина Чорновіл]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 507, [3] с., [8] арк. фот. : портр. – Імен. покажч.: с. 485-504. – ISBN 978-966-2164-64-0
343.
Сазоненко Г.С. Компетентність у системі неперервної освіти: акмеологічна модель [Книга] : наук.-метод. посібник / Г.С. Сазоненко, В.В. Приступа ; Укр. гуманітар. ліцей, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Макарів : Софія, 2013. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-2374-41-4
344.
Яковлєв М.І. Композиція + геометрія [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Яковлєв. – Київ : Каравела, 2007. – 239, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-237. – ISBN 966-8019-67-9
345.
Сінченко О.Д. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач [Книга] : навч. посібник / О.Д. Сінченко. – Київ : Логос, 2015. – 168, [1] с. – Термінол. слов.: с. 146-153. – Бібліогр.: с. 154-166, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-887-5
346.
Синчук В.Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України: адміністративно-правові засади [Книга] : монографія / В.Л. Синчук ; [за заг. ред. С.М. Гусарова]. – Харків : НікаНова, 2014. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 380-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-95-0
347.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
348.
Барский Л.А. Корни и лики террора [Книга] : ист.-публ. детектив / Лев Барский. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. – 332 с. – ISBN "978-5-382-00034-3
349.
Левицька М. Коротка історія тракторів по-українськи [Книга] / Марина Левицька ; [переклав Олекса Негребецький ; ред. Лесь Белей]. – Київ : Темпора, 2013. – 301, [2] с. – Бібліогр.: с. 302. – ISBN 978-617-569-144-1
350.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex