Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007
352.
Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
353.
Лехник Любомир Володимирович Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Лехник Л.В.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006
354.
Скаримбас Я. [Ватерлоо двох сміхів [Книга] / Яніс Скаримбас. – Афіни : Нефелі, 1994. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
355.
Каввадіас Н. [Вахта [Книга] / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 224 с. : іл., 1 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
356.
Сачков В.Н. Введение в комбинаторные методы дискретной математики [Книга] / В.Н. Сачков. – Москва : Наука, 1982. – 384с.
357.
Самойлов Я.В. Введение в кристалографию [Книга] / Я.В. Самойлов. – Москва- Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 128с.
358.
Бачинский А.И. Введение в теоретическую механику [Книга] : учение о силах и о движении / А. Бачинский. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1924. – 251с. – Данные уточнены по ЭК РНБ. – (Пропедевтика к высшей школе)
359.
Александров П.С. Введение в теорию групп [Книга] / П.С. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 123 с. – (Библиотека учителя средней школи. Серия математика)
360.
Моисеев И. Вдогонку [Книга] = Навздогін : избранное / Игорь Моисеев. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 212 с. – Тит. лист парал. на русском и укр. яз. – ISBN 966-578-199-5 (2)
361.
Чечельницький В.С. Вдосконалені методи та засоби сумісної передачі голосу та даних по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій [Автореферат] : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Володимир Сергійович Чечельницький:; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
362.
Безчерев О.С. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.02 / Безчерев О.С.; Приазовський держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007
363.
Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.24.04 / Лізунова А.П.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006
364.
Шварц І.М. Вдосконалення математичних моделей алгоритмів шифрування [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.01.05.02 / Шварц І.М.; Щварц І.М.; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфраструктури. – Львів, 2006
365.
Марусенков А.А. Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.06 / Андрій Анатолійович Марусенков; НАН України; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2006
366.
Мельникова Олена Вячеславівна Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.техн. наук; 05.11.17 / Мельникова О.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
367.
Попов С.О. Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.15.02 / Станіслав Олегович Попов; МОНУ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007
368.
Правик Ю.М. Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.06 / Юлія Миколаївна Правик; МОН України; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006
369.
Михайлюта Сергій Леонтійович Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об"єктів з асинхронними машинами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Михайлюта С.Л.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006
370.
Сотула Ж.В. Вдосконалення п"єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин [Автореферат] : Автореф. дис. ....канд технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сотула Ж.В. ; Черкаський держ.технологічний університет. – Черкаси, 2009
371.
Король С.В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Король С.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
372.
Місюра Є.Ю. Великі деформації кусково-однорідних анізотропних гіперпружних тіл обертання [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.14 / Євгенія Юріївна Місюра; НАН України; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2006
373.
Шведова М.О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.02 - російська мова / Шведова М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
374.
Гладких Тетяна Валентинівна Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К-значного моделювання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 05 / Гладких Т. В.; Нац. техн. ун-т " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2007
375.
Киселев В.Л. Веселый роман [Книга] / В.Л. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,