Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Біологія [Книга] : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
302.
Біологія [Книга] : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
303.
Біологія: від молекули до біосфери [Книга] : матеріали 3 Міжнародної конференції молодих науковців (18-21 листопада 2008 р.) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Воробйова Л.І., Авксентьєва О.О. та ін.]. – Харків : СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-96957-6-5
304.
Григор"єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 03.00.20 - біотехнологія / Григор"єва М.А.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2009
305.
Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
306.
Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту [Дисертація] : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
307.
Філінська О.М. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Філінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
308.
Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Харченко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009
309.
Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d - металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. – Київ, 2008
310.
Чаковский А.Б. Блокада [Книга] : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
311.
Політіс Лінос [Блукання [Книга] / Політіс Лінос; Козмас Політис. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 174 с. – Видання новогрецькою мовою
312.
Богова делянка [Книга]. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 608с.
313.
Протасова О.І. Болеани G-просторів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Протасова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
314.
Большая советская энциклопедия [Книга] : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
315.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
316.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
317.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
318.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
319.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
320.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
321.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
322.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
323.
Большая энциклопедия [Книга] : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
324.
Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) [Автореферат] : автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
325.
Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) [Дисертація] : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,