Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
277.
Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006
278.
Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період [Дисертація] : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008
279.
Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец10.02.05 / Сніжана Олександрівна Лембік; КНУТШ. – Київ, 2006
280.
Успенский С.М. Белый медведь [Книга] / С.М. Успенский. – Москва : Наука, 1977. – 80 с. – (" Человек и окружающая среда")
281.
Бентониты [Книга]. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
282.
Хинт А. Берег ветров [Книга] / А. Хинт; Пер. с эстонского. – Кн. 3-4. – Москва : Советский писатель, 1977. – 720с.
283.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
284.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
285.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
286.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
287.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
288.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
289.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
290.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802-1902) [Книга]. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
291.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802-1902) [Книга]. – Юрьев (Тарту)
292.
Биостратиграфия и палеонтология палеозойских отложений Востока Русской платформы и Западного Приуралья [Книга]. – Казань : Изд-во Казанского ун-та
293.
Вальков А.К. Биостратиграфия и хиолиты кембрия северо-востока Сибирской платформы [Книга] / А.К. Вальков. – Москва : Наука, 1975. – 139с
294.
Чельцов Иван Анатольевич Бирациональная жесткость, факториальность и расслоения на эллиптические кривые [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова Российской академии наук. – Москва, 2005
295.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
296.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
297.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
298.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
299.
Дідух М.Я. Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури [Дисертація] : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.05 - ботаніка / Дідух М.Я. ; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2008
300.
Чаус Т.Г. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Чаус Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,