Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Стуруа М.Г. Брожение [Книга] : Очерки / М.Г. Стуруа. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
327.
Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь [Книга] / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
328.
Бром в соляных отложениях и рассолах как геохимический индикатор их генезиса, истории и поисковый признак [Книга]. – Москва : МГУ, 1976. – 456 с.
329.
Головко А.В. Бур"ян [Книга] : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1946. – 183с.
330.
Бурение скважин на воду [Книга]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
331.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
332.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
333.
Герцен А.И. Былое и думы [Книга] / А.И. Герцен. – Москва : Художественная литература
334.
Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук:12.00.07 / Теремцова Н.В.; Одес. нац. юрид. академія. – Одеса, 2009
335.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
336.
Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення [Журнал] : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
337.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
338.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
339.
Бюллетень международных научных съездов, конференций, конгрессов, выставок [Журнал] / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1960-. – ISSN 0202-5442
340.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
341.
Дементьев Г.П. В стуже и зное [Книга] : Животное и ландшафт / Г.П. Дементьев, А.К. Рустамов, С.М. Успенский. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1976. – 143 с.
342.
Ярова Ольга василівна Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ярова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
343.
Тихонов Н.С. Вамбери [Книга] / Н.С. Тихонов. – Москва : Мысль, 1974. – 45с. – (Замечательные географы и путешественники)
344.
Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Людмила Іванівна Кудій; КНУТШ. – Київ, 2006
345.
Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007
346.
Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
347.
Лехник Любомир Володимирович Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Лехник Л.В.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006
348.
Скаримбас Я. [Ватерлоо двох сміхів [Книга] / Яніс Скаримбас. – Афіни : Нефелі, 1994. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
349.
Каввадіас Н. [Вахта [Книга] / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 224 с. : іл., 1 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
350.
Сачков В.Н. Введение в комбинаторные методы дискретной математики [Книга] / В.Н. Сачков. – Москва : Наука, 1982. – 384с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex