Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Потороча В.В. Асимптотичні розв"язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Потороча В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
252.
Хомченко Л.В. Асимптотичні розв`язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Людмила Василівна Хомченко; КНУТШ. – Київ, 2006
253.
Астрономический календарь [Книга] : Ежегодник. Переменная часть 1979. – Вып. 82. – Москва : Наука, 1978. – 336с.
254.
Гурев Г.А. Атеизм Чарльза Дарвина [Книга] / Г.А. Гурев. – Москва; Ленинград : Изд-во А.Н. СССР, 1941. – 116 с.
255.
Атлас мира [Книга]. – Москва, 1982. – 340 с.
256.
Атлас мира: Африка [Книга]. – Москва, 1980. – 38с.
257.
Лорія Марина Геннадіївна Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Лорія М.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006
258.
Рубан Н.І. Аудит ефективності використання бюджетних програм в системі державного фінансового контролю України [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. екон. наук : Спец. 08.04.01 / Рубан Н.І. ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Мін-ві фінансів України. – Київ, 2006
259.
Шевчук Р.П. Багатоканальні комп"ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шевчук Р.П. ; КНУТШ. – Тернопіль, 2008
260.
Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009
261.
Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Мамонова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
262.
Башта О.В. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.09 / Башта О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
263.
Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
264.
Цопф Д.В. Бактерии [Книга] / Д.В. Цопф. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1884. – 181с.
265.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
266.
Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Бут А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007
267.
Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса [Дисертація] : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Варецька С.О. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008
268.
Глібов Л.І. Бджола і мухи. На одпочинок [Книга] / Л.І. Глібов. – Київ, 1908
269.
Франко І.Я. Без праці [Книга] / І.Я. Франко. – Київ : Вік, 1904. – 151с.
270.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
271.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
272.
Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006
273.
Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період [Дисертація] : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008
274.
Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец10.02.05 / Сніжана Олександрівна Лембік; КНУТШ. – Київ, 2006
275.
Успенский С.М. Белый медведь [Книга] / С.М. Успенский. – Москва : Наука, 1977. – 80 с. – (" Человек и окружающая среда")
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex