Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Гальчинський А.С. Лібералізм: уроки для України [Книга] : науково-популярне есе / Анатолій Гальчинський ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 288 с. – Бібліогр. в підстр. прим. – ISBN 978-966-06-0593-0
327.
Костюк М.М. Лінгвопоетичні особливості французького символізму кінця XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Костюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
328.
Колесник О.С. Лінгвосеміотика міфологічного простору [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Колесник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
329.
Романюга Н.В. Лінгвостилістичний та семіологічний виміри відтворення художнього світу автора (на матеріалі англомовних перекладів української малої прози кінця XIX - першої чверті XX століття) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Романюга Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
330.
Літературознавчий збірник [Журнал] = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
331.
Хмелевський В.О. Літологія. Седиментогенез [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.О. Хмелевський, О.В. Хмелевська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-213. – ISBN 978-966-613-895-1
332.
Хазанович А.А. Луганщина: на пути новаций [Книга] : очерки / Александр Хазанович. – Луганск : Виртуальная реальность, 2011. – 188 с. – ISBN 978-966-492-257-6
333.
Костенко Л.В. Мадонна Перехресть [Книга] / Ліна Костенко. – Київ : Либідь, 2012. – 112 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0604-3
334.
Мала енциклопедія приватного права [Книга] / [Марія Іванівна Архипова, Ю.Л. Бошицький, В.М. Білоусов, О.Ю. Кашинцева, С.С. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Кондор, 2011. – 359, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - До 20-ї річниці незалежності України. – Бібліогр.: с. 331-358. – ISBN 978-966-351-384-3
335.
Мала енциклопедія теорії держави і права [Книга] / [С.В. Бобровник та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Кондор, 2012. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 353-366. – ISBN 978-966-351-298-3
336.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
337.
Забуранна Л.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика [Книга] : монографія / Л.В. Забуранна, К.В. Сіренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ : Ліра-К, 2012. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-966-2609-18-9
338.
Гайвась Б.І. Математичне моделювання процесу сушіння пористих тіл з врахуванням кінетики фазових переходів та деформацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гайвась Богдана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
339.
Гнатовська Г.А. Математичне моделювання та аналіз термоелектричних пристроїв у САПР критичних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Гнатовська Ганна Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
340.
Матеріали семінару-практикуму та "Народознавчих студій пам"яті Василя Скуратівського" з проведенням Круглого столу на тему: "Початкова мистецька освіта в контексті розвитку української культури" [Книга] / М-во культури України ; Укр. центр культурних досліджень ; [редкол. : Садовенко С.М., Дмитренко М.К., Цимбалюк Н.М. та ін.]. – Тернопіль ; Київ : УЦКД, 2011. – 500 с. – Бібліогр. в кінці розділів
341.
Гаєвська Г.В. Медико-психологічний супровід вагітних жінок групи ризику (на прикладі осіб пізнього репродуктивного віку) [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Гаєвська Галина Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
342.
Меморандум о подлинной автономии для тибетского народа [Брошура] / Департамент информации и международных отношений ; Центральная тибетская администрация, Дхарамсала ; [пер. : Ю. Жиронкина, Н. Иноземцева]. – [Дхарамсала] : [Центральная тибетская администрация], 2009. – 32 с. – Приложение: с. 22-32
343.
Менеджмент і маркетинг туризму [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Афонченкова Т.М. [та ін.] ; під заг. ред. О.Є. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2012. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-363. – ISBN 978-966-2609-10-3
344.
Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Ю.І. Палеха ; МОНУ. – 2-ге вид., випр. – Київ : Ліра-К, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-335. – ISBN 978-966-2609-11-0
345.
Городенко Л.М. Мережева комунікація: теорії, моделі, технології [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Городенко Леся Михайлівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
346.
Уемов А.И. Метафизика [Книга] : учеб. пособ. / А.И. Уемов. – Одесса : Астропринт, 2010. – 259, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-190-399-8
347.
Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
348.
Андрушко Ю.В. Метод активного управління чергою вузла транспортної телекомунікаційної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Андрушко Юрій Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
349.
Бузько С.В. Метод допускового контролю змінних технологічних профілів провідникових кабельних виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Бузько Світлана Василівна. – Харків, 2012
350.
Бойко Д.О. Метод оптимізації цифрових систем передачі за критерієм мінімуму ймовірності помилки передачі при обмеженні на пікову потужність і впливі процесу синхронізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бойко Денис Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex