Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Дейнеко Ж.В. Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, що засновані на дискретному вейвлет-перетворенні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дейнеко Жанна Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
352.
Шостак А.В. Методи і моделі мікрофотограмметрії у прикладних наукових дослідженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Шостак Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012
353.
Кузніченко В.С. Методи і технології комп"ютерної обробки складних сигналів з ортогональним частотним розділенням у системах радіомоніторингу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузніченко В"ячеслав Семенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
354.
Строєва В.О. Методи та алгоритми розв"язання неперервних нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Строєва Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
355.
Литвин В.В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Литвин Василь Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
356.
Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
357.
Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
358.
Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2012
359.
Радченко С.Г. Методология регрессионного анализа [Книга] : [монография] / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2011. – 375, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 343-363. – ISBN 978-966-7599-72-0
360.
Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
361.
Греков Л.Д. Методологічні основи створення георозподілених виробничих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Греков Леонід Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2012
362.
Горбенко А.В. Методологічні основи та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих WEB-систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Горбенко Анатолій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
363.
Кирпичников А.П. Методы прикладной теории массового обслуживания [Книга] / А.П. Кирпичников. – Казань : Казан. ун-т, 2011. – 199, [1] с., [1] л. фот. – Библиогр.: с. 198-199. – ISBN 978-5-98180-920-0
364.
Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Микийчук Микола Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
365.
Мазур І.М. Механізм забезпечення економічної ефективності функціонування нафтогазовидобувних підприємств [Книга] : монографія / І.М. Мазур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данили Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-295. – ISBN 978-617-7009-60-2
366.
Механізми стратегічного управління підприємством на засадах логістики [Книга] : монографія / [Гриньова В.М. та ін. ; за заг. ред. Гриньової В.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-230. – ISBN 978-966-676-449-5
367.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
368.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
369.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
370.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
371.
Прокофьева Е.А. Мифопоэтика и динамика жанра русской исторической драмы XVII-XIX веков: барокко-романтизм [Книга] : монография / Е.А. Прокофьева ; под науч. ред. В.А. Гусева ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара [и др.]. – Днепропетровск : Пороги, 2011. – 613, [3] с. – Библиогр.: c. 559-610 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-518-160-7
372.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
373.
Бездєнєжна М.Ю. Міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бездєнєжна Марія Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2012
374.
Бездєнєжна М.Ю. Міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бездєнєжна Марія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
375.
Мінералогічний збірник [Журнал] = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex