Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Іноземні мови в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
277.
Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
278.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
279.
Драчук У.Р. Інтенсифікація екстрагування термолабільних субстанцій із застосуванням поверхнево-активних речовин на прикладі групи органопрепаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Драчук Уляна Романівна ; Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2012
280.
Васильєв М.І. Інтенсифікація сполучених реакційно-масообмінних процесів в карбонізаційних реакторах содового виробництва [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.07.08 / Васильєв Михайло Ілліч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т " Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2012
281.
Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
282.
Дороніна Ю.В. Інформаційна технологія побудови і вдосконалення моніторингових систем циклічного типу [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.06 / Дороніна Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012
283.
Петренко В.В. Інформаційна технологія психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петренко Володимир Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
284.
Назаренко О.М. Інформаційна технологія формування систем оцінки якості поліграфічних видань на основі моделі якості книги [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Назаренко Олег Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012
285.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
286.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1920-
287.
Толубко О.В. Інформаційні чинники трансформації світового господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Толубко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
288.
Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень [Книга] : курс лекцій / [В.Є. Голубко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
289.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
290.
Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія [Книга] : навчальний посібник / В.А. Рубель ; [гол. ред. С.В. Головко]. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Либідь, 2011. – 792 с. – Бібліогр.: с. 786-790 та в кінці тем. – ISBN 978-966-06-0608-1
Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та інших мов.
291.
Історія України [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2010 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Нац. історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2012. – 616 с. – ISBN 978-966-2622-08-9
292.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
293.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
294.
Підлісецька І.О. Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Підлісецька Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
295.
Бертон Р. Касыда, принадлежащая перу Хаджи Абду эль-Йезди [Книга] : пер. с англ. / Ричард Бертон. – Санкт-Петербург : [Искусство России], 2003. – 200 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 5-900786-96-X
296.
Кафедра фольклористики Шевченкового університету (1992-2012) [Брошура]. – Київ : [б. в.]. – 32 с. : фотогр.
297.
Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
298.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.4). – ISSN 0201-6354
299.
Матвієнко М.П. Комп"ютерна логіка [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Матвієнко М.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 286, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-286. – ISBN 966-2609-09-7
300.
Стокалюк О.В. Комплекс заходів для забезпечення екологічної безпеки від забруднених органічними розчинниками стічних вод [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Стокалюк Олег Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex