Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс [Книга] : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 464 с. – Додатки: с. 324-452. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
302.
Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав"єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
303.
Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
304.
Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
305.
Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
306.
Зарицький М.С. Короткий словник загальнонаукових когнітологічних комунікаційних і мовознавчих термінів [Брошура] / Микола Зарицький. – Київ : Карбон ЛТД, 2012. – 33, [2] с.
307.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
308.
Корреспондент [Журнал] : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
309.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
310.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
311.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
312.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
313.
Абдуллаев Ч.А. Крах лицедея [Книга] : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-699-24521-5
314.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
315.
Культура і сучасність [Журнал] : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
316.
Кравченко О.В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кравченко Олександр Васильович ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012
317.
Культурологічний словник [Книга] : до 100-річчя Національної музичної акад. України ім. П.І. Чайковського / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред В.І. Рожка, О.В. Антонюка ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2011. – 464 с. – ISBN 978-966-7357-59-7
318.
Курс загальної фізики [Книга] : [підруч. у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-466-7
319.
Курс загальної фізики [Книга] : [підруч. у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-473-5
320.
Курс загальної фізики [Книга] : [підруч. у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-477-3
321.
Латинська мова для математиків та фізиків [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Домбровський М.Б. та ін. ; наук. ред. Л.М. Глущенко, Б.В. Чернюх] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 252, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-613-867-8
322.
Дзісь Б.А. Лексико-стилістичні та граматичні особливості перекладу штабних документів бундесверу українською мовою [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзісь Богдан Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
323.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
324.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
325.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,