Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3176.
Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n - [ нескінченність ] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ромашова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
3177.
Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008
3178.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
3179.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
3180.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
3181.
Єлісова М.О. Універсальний символ "світове дерево" та його мовно-образні парадигми в художніх текстах Бориса Пастернака [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Єлісова М.О.;КНУТШ. – Київ, 2006
3182.
Тарапатова Н.М. Університетська організація в контексті трансформаційних процесів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Тарапатова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3183.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
3184.
Демещук В.Л. Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.15.03 - відкрита розробка корис. копалин / Демещук В.Л. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т Укр. " Київський політехічний ін-т". – Київ, 2008
3185.
Дегтярев О.В. Управління зовнішньоекономіною діяльностю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізіції (на прикладі космічної галузі України) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.03.03 / Дегтярев О.В.; Олександр Вікторович Дегтярєв; КНУТШ. – Київ, 2006
3186.
Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 03 / Дегтярев О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
3187.
Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки [Дисертація] : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Герасимова С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3188.
Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
3189.
Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.06.01 / Андрій Анатолійович Денисенко; КНУТШ. – Київ, 2006
3190.
Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.22 / Цюцюра С.В.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
3191.
Петрусь С.П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.03 / Петрусь С.П.; Дніпропетровський регіональний ін-т державного управління Національної академії державного управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2007
3192.
Шаравська Анна В"ячеславівна Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Шаравська А.В.; КНУШТ. – Київ, 2005
3193.
Голосов О.О. Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Олександр Олександрович Голосов; КНУТШ. – Київ, 2006
3194.
(Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
3195.
Чорний С.Г. Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чорний С.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
3196.
Панчешникова Л.М. Уроки по экономической географии зарубежных стран в 9 классе (из опыта работы) [Книга] / Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение. – 128с.
3197.
Бігун Я.Й. Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функціональних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз-мат. наук : 01.01.02 / Бігун Я. Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3198.
Титов В.А. Усім смертям на зло [Книга] : Повість/ пер. з рос. / В.А. Титов. – Київ : Дніпро, 1973. – 156 с.
3199.
Услови размещения и пути освоения ресурсов карбонатного сырья для цементной промышленности СССР [Книга]. – Москва, 1976. – 40с.
3200.
Авенариус М.П. Условия широкого распространения электрического света [Книга] / М.П. Авенариус. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1882. – 12с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,