Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3151.
Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії [Книга] / О. Дорошкевич. – К, 1945
3152.
Немкович О.М. Українська музикознавча наука як підсистема духовної культури: генезис та етапи становлення [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Немкович О.М.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008
3153.
Українська освіта у світовому часопросторі [Книга] : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада
3154.
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3155.
Сніцарчук Л.В. Українська преса Галиччини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сніцарчук Л.В.; НАН України, Львів. нац. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2009
3156.
Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця 19 - першої половини 20 ст.: становлення та утвердження мистецьких констант [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Мельник І.А. ; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009
3157.
Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій [Книга]. – Київ : Політвидав України
3158.
Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. На 1січня 1972 року. [Книга]. – Київ : Політвидав України, 1973. – 815с.
3159.
Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи [Автореферат] : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
3160.
Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
3161.
Латиш Ю.В. Українська та російська історіографія декабристського руху в Україні (20-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Латиш Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3162.
Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: методологічний дискурс [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук : cпец.: 10.01.07 / Дмитренко Микола Костянтинович ; КНУТШ. – Київ, 2006
3163.
Качкан В.А. Українське народознавство в іменах [Книга] : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан; За ред. А.З.Москаленка. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00565-0
3164.
Фігурний Ю.С. Український гетьман Пилип Орлик [Книга] / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології. – Київ : НДІУ, 2008. – 124 с. – ISBN 966-6540-82-1
3165.
Український етнос у просторі й часі [Книга] : науковий бібліографічний довідник (2005-2008) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ укладачі: Чирков О.А., Фігурний Ю.С. ]. – Київ : НДІ українознавства, 2008. – 406 с.
3166.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
3167.
Мовчан Р.В. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер"єрі [Книга] / Раїса Мовчан ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Стилос, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-193-009-3
3168.
Кам"янська А.В. Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Кам"янська А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – (Філософія. Політологія, ISSN 1728-2632 ; Вип. 81/83)
3169.
Зіновська А.М. Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец.: 10.01.06 - / Зіновська А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3170.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
3171.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
3172.
Кулеша Н.М. Українські періодичні видання у Німеччині (1919 - 1945 рр.): формування та функціонування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кулеша Н.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
3173.
Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Балинський І.О. ; МОНУ ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
3174.
Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій 27.00.06 / Балинський І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3175.
Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору [Дисертація] : Дис. ... д-ра із соцільних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З. ; КНУТШ ; ін-т журналістики. – Київ, 2008
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,