Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3151.
Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій 27.00.06 / Балинський І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3152.
Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору [Дисертація] : Дис. ... д-ра із соцільних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З. ; КНУТШ ; ін-т журналістики. – Київ, 2008
3153.
Українці у світовій цивілізації і культурі [Книга] / Кононенко П.П. [ та ін. ] ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 400 с.
3154.
Щур І.І. Україськомовний комп`ютерний сленг: формування і функціонування [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.01 / Ірина Ігорівна Щур; КНУТШ. – Київ, 2006
3155.
Антонович В.Б. Уманский сотник Иван Гонта [Книга] / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Г.Т.Корчака-Новицкого, 1882. – 27с. – Из ноябрьской книжки журнала"Киевская Старина. Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
3156.
Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n - [ нескінченність ] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ромашова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
3157.
Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008
3158.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
3159.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
3160.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
3161.
Єлісова М.О. Універсальний символ "світове дерево" та його мовно-образні парадигми в художніх текстах Бориса Пастернака [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Єлісова М.О.;КНУТШ. – Київ, 2006
3162.
Тарапатова Н.М. Університетська організація в контексті трансформаційних процесів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Тарапатова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3163.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
3164.
Демещук В.Л. Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.15.03 - відкрита розробка корис. копалин / Демещук В.Л. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т Укр. " Київський політехічний ін-т". – Київ, 2008
3165.
Дегтярев О.В. Управління зовнішньоекономіною діяльностю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізіції (на прикладі космічної галузі України) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.03.03 / Дегтярев О.В.; Олександр Вікторович Дегтярєв; КНУТШ. – Київ, 2006
3166.
Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 03 / Дегтярев О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
3167.
Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки [Дисертація] : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Герасимова С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3168.
Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
3169.
Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.06.01 / Андрій Анатолійович Денисенко; КНУТШ. – Київ, 2006
3170.
Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.22 / Цюцюра С.В.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
3171.
Петрусь С.П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.03 / Петрусь С.П.; Дніпропетровський регіональний ін-т державного управління Національної академії державного управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2007
3172.
Шаравська Анна В"ячеславівна Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Шаравська А.В.; КНУШТ. – Київ, 2005
3173.
Голосов О.О. Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Олександр Олександрович Голосов; КНУТШ. – Київ, 2006
3174.
(Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
3175.
Чорний С.Г. Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чорний С.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex