Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3151.
Тарджеманов Д. Ученые [Книга] : Очерк / Д. Тарджеманов. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 26с.
3152.
Учнівська молодь - майбутнє Української держави [Книга] : збірник аналітичних досліджень, документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників 2 МКУ / за заг. ред. П.П. Кононенка ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ авт.-упоряд., відп. ред. Ю.С. Фігурний ]. – Київ : НДІ українознавства, 2009. – 336 с.
3153.
Ущелье кондара [Книга] : (опыт биологической монорафии). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 421с.
3154.
Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции [Книга] : Теория стабилизирующего отбора / И.И. Шмальгаузен. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 396с.
3155.
Иванцов Н.А. Факторы эволюции [Книга] / Н.А. Иванцов. – Москва-Петроград, 1923. – 80с. – (Популярно-научная библиотека ; Вып. 74)
3156.
Донцова Д. Фанера Милосская [Книга] : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-27064-4
3157.
Дракондаїдіс Ф. [Фасад [Книга] : оповідь, яка мистить багато всього дуже гарного і звичного / Філіппос Дракондаїдіс. – Афіни : Естія, 1992. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0427-X
3158.
Федеративная Республика Германии [Книга] = (Экономико-географическая характеристика). – Москва : Мысль, 1975. – 303с.
3159.
Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20 - початку 21 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
3160.
Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3161.
Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3162.
Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. пооліт. наук: Спец. 23.00.02 / Вікторія Геннадіївна Пугач; КНУТШ. – Київ, 2006
3163.
Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. філософ. наук: Спец. 09.00.11 / Харитон І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3164.
Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Мазницький Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
3165.
Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій [Автореферат] : автореф. ... д-ра із соц. комунікацій: 27.00.01 / Тріщук О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3166.
Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури 20 сторіччя [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вікторія миколаївна Міхно; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007
3167.
Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеолоія, феноменологія / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
3168.
Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.01 / Голуб І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
3169.
Коновалова І.Ю. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських композиторів 19 - 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвазнав.: 17.00.01 / Коновалова І.Ю.; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2007
3170.
Авенариус М.П. Физика [Книга] / М.П. Авенариус. – Стеклографич.изд. – Б.м.
3171.
Хргиан А.Х. Физика атмосферы [Книга] / А.Х. Хргиан. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3172.
Елисеев Э.Н. Физико - химическое моделирование [Книга] : ( на примере процессов кристализации многокомпонентных систем) / Э.Н. Елисеев. – Ленинград : Наука, 1975. – 156с.
3173.
Физическая география СССР [Брошура] : Методические указания. – Москва : Московский университет, 1979. – 56с.
3174.
Физические свойства горных пород и полезных ископаемых [Книга] : (Петрофизика); Справочник геофизика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 527с.
3175.
Данилин А.Н. Физические свойства юрских отложений Южного Мангышлака [Книга] : Методика изучения / А.Н. Данилин. – Алматы : Наука, 1973. – 176 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex