Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3226.
Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3227.
Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3228.
Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. пооліт. наук: Спец. 23.00.02 / Вікторія Геннадіївна Пугач; КНУТШ. – Київ, 2006
3229.
Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. філософ. наук: Спец. 09.00.11 / Харитон І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3230.
Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Мазницький Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
3231.
Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій [Автореферат] : автореф. ... д-ра із соц. комунікацій: 27.00.01 / Тріщук О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3232.
Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури 20 сторіччя [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вікторія миколаївна Міхно; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007
3233.
Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеолоія, феноменологія / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
3234.
Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.01 / Голуб І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
3235.
Коновалова І.Ю. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських композиторів 19 - 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвазнав.: 17.00.01 / Коновалова І.Ю.; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2007
3236.
Авенариус М.П. Физика [Книга] / М.П. Авенариус. – Стеклографич.изд. – Б.м.
3237.
Хргиан А.Х. Физика атмосферы [Книга] / А.Х. Хргиан. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3238.
Елисеев Э.Н. Физико - химическое моделирование [Книга] : ( на примере процессов кристализации многокомпонентных систем) / Э.Н. Елисеев. – Ленинград : Наука, 1975. – 156с.
3239.
Физическая география СССР [Брошура] : Методические указания. – Москва : Московский университет, 1979. – 56с.
3240.
Физические свойства горных пород и полезных ископаемых [Книга] : (Петрофизика); Справочник геофизика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 527с.
3241.
Данилин А.Н. Физические свойства юрских отложений Южного Мангышлака [Книга] : Методика изучения / А.Н. Данилин. – Алматы : Наука, 1973. – 176 с.
3242.
Филологические науки [Журнал] : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
3243.
Философия [Книга] : учебник для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Ю.А. Харин, В.Ф. Берков, П.А. Водопьянов, Е.З. Волчек, В.В. [ и др. ] Гринин; Харин Ю.А. [ и др. ] ; под общ. ред. Харина Ю.А. – 8-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 448 с. – ISBN 985-470-414-9
3244.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
3245.
Сартаков С.В. Философский камень [Книга] : Роман / С.В. Сартаков. – Москва : Воениздат, 1971. – 352с.
3246.
Лавриненко С.Д. Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-енергетичних установок нового покоління [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Лавриненко С.Д.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007
3247.
Литвиненко В.В. Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.04.07 / Володимир Вікторович Литвиненко; НАН Укр.; Інститут електрофіз. і радіаційних технол. – Харків, 2006
3248.
Сарібєкова Д.Г. Фізико-хімічне обгрунтування технології надання текстильнім матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.19.03 / Сарібєкова Д.Г.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Харків, 2007
3249.
Сова Н.В. Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Сова Н.В. ; Кіїв. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2009
3250.
Фізична географія та геоморфологія [Журнал] : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,