Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3001.
Дмитренко В.І. Творчість митців об"єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини 20 століття: аспекти та рецепції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Дмитренко В.І.; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ, 2009
3002.
Курчій Д.Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Курчій Д.Д. ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т міністерства освіти і науки України. – Маріуполь, 2008
3003.
Курчій Д.Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філологічних наук: спец.10.01.01-Українська література / Курчій Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008
3004.
Семенюк Катерина Сергіївна Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Семенюк Катерина Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2005
3005.
Моем У.С. Театр [Книга] : кн. для читання англ. мовою / Уільям Сомерсет Моем ; методична і філолог. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 358, [1] с. – На обкл. авт. та назва зазначені англ. мовою. – ISBN 966-95804-5-5
3006.
Білик А.А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина 19-друге десятиріччя20 ст.) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Білик А.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
3007.
Юдова-Романова Театрально-глядацькі відносини в сучасній соціокультурній реальності України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Катерина Володимирівна Юдова-Романова: Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006
3008.
Думасенко С.А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті 20 століття [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Думасенко С.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
3009.
Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Олена Борисівна Сірук; КНУТШ. – Київ, 2006
3010.
Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине [Книга]. – Харьков, 1947. – 35с.
3011.
Запольнов А.К. Тектоника Большеземельской тундры [Книга] / А.К. Запольнов. – Ленинград : Наука, 1971. – 119 с.
3012.
Тектоника и структурная геология. Планетология [Книга]. – Москва : Наука, 1976. – 318с.
3013.
Казанцев Ю.В. Тектоника Крыма [Книга] / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1982. – 112 с.
3014.
Загородный В.Г. Тектоника раннего докембрия Кольского полуострова [Книга] : (состояние изученности и проблемы) / Загородный В.Г., Радченко А.Т. ; АН СССР, Кол. фил. им. С.М. Кирова, Геол. ин-т. – Ленинград : Наука, 1983. – 94 с., [2] отд. л. схем. – Библиогр.: с. 88-93
3015.
Тектоника Северной Евразии [Книга]. – Москва : Наука, 1980. – 222с.
3016.
Тектоника Сибири [Книга]. – Москва : Наука
3017.
Тектонофизика [Книга]. – Москва : Наука, 1971. – 195с.
3018.
Бондарчук В.Г. Тектооpогения [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1946. – 263с.
3019.
Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Черемних І.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Киев, 2009
3020.
Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Черемних І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3021.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
3022.
Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3023.
Швед Михайло Богданович Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Швед М.Б.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006
3024.
Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні [Книга] / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
3025.
Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,