Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3001.
Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій [Автореферат] : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008
3002.
Бондарчук В.Г. Теоpия тектооpогении [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Киев, 1944. – C. 18-28. – Отд. оттиск из: Природа
3003.
Теоретические основы прогноза погоды на средние сроки [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 138 с.
3004.
Граве Д.О. Теоретична механіка на основі тезніки [Книга] / Д.О. Граве. – Вид.друге. – Харків-Київ : ВРНГ -Технічне вид-во -УСРР, 1932. – 364с.
3005.
Заяць Т.М. Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Заяць Т.М. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008
3006.
Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08; 10.01.06 / Шестакова Е.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2006
3007.
Лапінський А.В. Теоретичні засади перетворення та технологічні аспекти використання фторdмісних сполук у фосфорно-тукових виробництвах [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Андрій Вікторович Лапінський; Нац. техн. ун-т Укр. "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
3008.
Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
3009.
Басманов О.Є. Теоретичні основи попередження каскадного росповсюдження пожежі в резервуарних парках з нафтопродуктами і підвищення ефективності її ліквідації [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 21.06.02 / Олексій Євгенович Басманов; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2006
3010.
Петрищев О.М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.08 - Прикладна акустика і звукотехніка / Петрищев О.М. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
3011.
Скорохода В.Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Скорохода В.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
3012.
Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп"ютерних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Поморова О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
3013.
Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
3014.
Мельник І.В. Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.02 / Мельник І.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008
3015.
Бялобржеский Ч.Т. Теория свободной газовой сферы [Книга] / Ч.Т. Бялобржеский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1913. – 23с. – Отд оттиск из протоколов Физ.-Мат. Общества при Ун-те Св. Владимира
3016.
Чебышев П. Теория сравнений [Книга] / П. Чебышев. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наукН, 1849. – 279 с.
3017.
Чебышев П. Теория сравнений [Книга] / П. Чебышев. – М.Л., 1879. – с.
3018.
Максимович В.М. Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціоальних перетворювачів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.05 / Максимович В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
3019.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
3020.
Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
3021.
Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3022.
Денисов Олександр Олександрович Теорія та практика просочення блокової кераміки в технології нанесених каталізаторів щільникової структури [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05.17.01 / Денисов О.О.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
3023.
Кочетков В. Тепло земли [Книга] : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 119с.
3024.
Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баранюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
3025.
Разаков А.Т. Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.14.06 / Разаков А.Т.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex