Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3101.
Алієва Л.І. Удосконалення процесів холодного видавлювання вісесиметричних деталей з фланцем [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец. 05.03.05 / Лейла Іграмотдіновна Алієва; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганск, 2006
3102.
Сосновчик Д.М. Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Сосновчик Д.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
3103.
Жученко Н.О. Удосконалення систем дефектоскопії деталей ходової частини рухомого складу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Жученко Н.О.; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007
3104.
Никитін Ю.М. Удосконалення технології виготовлення вісесиметричних деталей з порошкового матеріалу із застосуванням граничних ступенів деформації [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.03.05 / Юрій Миколайович Никитін; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2006
3105.
Мінченко Андрій Анатолійович Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції конденсаторного типу на основі врахування просторового розподілених ємнісних струмів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Мінченко А.А.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2006
3106.
Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.17 / Роговий А.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007
3107.
Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петричкович В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3108.
Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Рибачук Л.В.; КНУТШ. – Львів, 2007
3109.
Сінявський Олег Васильович Узагальнені функції дільників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сінявський Олег Васильович ; КНУТШ. – Одеса, 2005
3110.
Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теоря чисел / Пискун М.М.; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008
3111.
Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
3112.
Білецький О.І. Укpаїнський театp. Хpестоматiя [Книга] / О.І. Білецький, Я. Мамонтов. – Хаpкiв : Мистецтво
3113.
Украинская советская энциклопедия [Книга] : В 12-ти тт. – Киев : УСЭ
3114.
Украинская ССР: Административно-территориальное деление. На 1 января 1979 года [Книга]. – Киев : Советская энциклопедия, 1979. – 512с.
3115.
Литвенко Л.М. Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Литвенко Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
3116.
Яхно О.М. Україна в сучасному геополітичному просторі: (політико-медійний аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олеся Михайлівна Яхно; КНУТШ. – Київ, 2006
3117.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
3118.
Семида О.В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Семида О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
3119.
Семида О.В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.05 - романські мови / Семида О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3120.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
3121.
Ємець Т.М. Українознавча концепція В.І. Вернадського (соціально-філософський аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 / Тетяна Михайлівна Ємець ; КНУТШ. – Київ, 2006
3122.
Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення [Автореферат] : автореф. ... д-ра філос. наук:09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
3123.
Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії [Книга] / О. Дорошкевич. – К, 1945
3124.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
3125.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex