Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3101.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
3102.
Кошулько О.А. Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кошулько О.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007
3103.
Назар І.Р. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Назар І.Б.; Тернопільский держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2005
3104.
Жаровський Андрій Мирославович Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс на операції зубофрезерування шнековими фрезами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08 / Жаровський А. М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005
3105.
Білогур І.С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Білогур І.С.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
3106.
Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
3107.
Черпак В.В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар"єрних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Черпак В.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
3108.
Нікітішин Є.Ю. Технологія одержання епоксидних олігомерів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.04 / Нікітішин Є.Ю.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
3109.
Короленко О.В. Технологія отримання захисних матеріалів від електромагітного випромінювання на основі барієво-боратного піноскла [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец. 05.27.06 / Олександр Валентинович Короленко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
3110.
Дробоног Н.М. Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з відпрацьованних каталізаторів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.11 / Наталія Миколаївна Дробоног; Нац. техн. ун-т України " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006
3111.
Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Бікова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3112.
Романов В.А. Типовые разрезы докембрия Южного Урала [Книга] / В.А. Романов. – Москва : Наука, 1973. – 132с.
3113.
Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі Масакі; КНУТШ. – Київ, 2009
3114.
Нестеренко П.В. Типологія та художньо-стильові особливості українського екслібриса 17 - першої третини 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавсьва: Спец.17.00.01 / Петро Володимирович Нестеренко; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006
3115.
Чернышева Л.В. Типоморфизм магнетита и его использование при поисках и оценке рудных месторождений [Книга] / Л.В. Чернышева, Г.А. Смелянская, Г.М. Зайцева. – Москва : Недра, 1981. – 235с.
3116.
Комаров В.Л. Типы растений [Книга] / В.Л. Комаров; ЛГУ. – 2-е изд. исправл. и доп. – Ленинград, 1935. – 324с.
3117.
Кравченко О.М. Тілесна дія як предмет онтології [Автореферат] : Автореф. дис. ... квнд. філос. наук: 09.00.01 / Кравченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3118.
Інгльот Марек Товариство Ісуса в Російській імперії (1772-1820) і його участь у загальному відновленні Ордену [Книга] / Інгльот Марек, Т.І. ; Видання Товариства Ісуса ; [ пер. з італійської А. Маслюх ]. – Львів : Свічадо, 2009. – 428 с. – (Studia ratijnis ; № 3). – ISBN 978-966-395-264-2
3119.
Головко А. Товариші [Книга] : Оповідання / А. Головко : Пролетарська правда. – 48с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
3120.
Головко А. Товарищи [Книга] / А. Головко. – Харків. – 40 с.
3121.
Токарева З.И. Тоголезская Республика [Книга] : Справочник / З.И. Токарева. – Москва : Наука, 1981. – 245 с.
3122.
Сухомлин О.Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сухомлин О.Ю.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3123.
Каввадіас Н. [Траверс [Книга] / Нікос Каввадіас ; іл. Яніса Мораліса. – Афіни : Агра, 1989. – 49, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-039-2
3124.
Батирєва І.М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини 19-початку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.05 / Батирєва І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3125.
Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,