Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3101.
Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Блавацький С.Р. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009
3102.
Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зрозтаючої конкуренції в банківському секторі України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З.; КНУТШ. – Київ, 2008
3103.
Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007
3104.
Васильченко З.М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Зоя Миколаївна Васильченко; КНУТШ. – Київ, 2006
3105.
Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Кривуляк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3106.
Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні еономічні відносини / Відякіна М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3107.
Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олег Валерійович Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006
3108.
Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук; 09. 00. 11 / Стадник М. М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3109.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
3110.
Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
3111.
Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война [Книга] / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
3112.
Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года [Книга]. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
3113.
Елітіс О. [Три поезії з щасливої нагоди [Книга] / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1992. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-13-1
3114.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
3115.
Караїм В.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах статичного та ударно-втомного навантажень [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.02.04 / Володимир Степанович Караїм; МОН України; Терноп. держ. техн. ун-т ім.І. – Тернопіль, 2006
3116.
Каввадіас Н. [Туман [Книга] / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 39 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-038-4
3117.
Енгонопулос Н. [У долині з розаріями [Книга] : з 20-ю кольоровими картинами / Нікос Енгонопулос. – 3-є вид. – Афіни : Ікарос, 1992. – 231 с. : іл. – На тит. арк.: з 20-ю кольоровими картинами. - Видання новогрецькою мовою
3118.
Лаури М. У подножия вулкана [Книга] : Роман. Рассказы. Лесная тропа к роднику: Повесть / М. Лаури. – Москва : Прогресс, 1972. – 495с.
3119.
Кошова І. У полоні слова [Книга] : інтерпретації художніх текстів / Інна Кошова. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 134 с. – ISBN 978-966-493-066-3
3120.
Шляйферт М.А. Увеличение дебитов водяных скважин взрывом [Книга] / М.А. Шляйферт, Э.М. Вольницкая. – Москва : Недра, 1970. – 63с.
3121.
Мусааб Мохамед Ахмед Алі Удосконалення автоматизованих систем керування технологічними процесами металообробки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Мусааб Мохамед Ахмед Алі; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008
3122.
Леонідов В.І. Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару атмосфери [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Леонідов В.І.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
3123.
Блінков В.В. Удосконалення конструкцій набійок зарядів вибухових речовин для підвищення ефективності та безпеки вибухових робіт [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Блінков В.В.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2007
3124.
Русак Д.М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Русак Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3125.
Вовк Л.І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників атмосферних стічних вод [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.16 / Вовк Л.І.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,