Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3026.
Амаду Ж. Тереза Батиста, уставшая воевать [Книга] : роман / Ж. Амаду. – Київ : Молодь, 1977. – 198с.
3027.
Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Діденко К.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007
3028.
Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрямки її удосконалення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Лавриненко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
3029.
Ольховой І.О. Територіальна організація збройних сил Франції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 20.02.04 / Ольховой І.О.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007
3030.
Мартусенко І.В. Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005
3031.
Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Баркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3032.
Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Несторівна Коцан; КНУТШ. – Київ, 2006
3033.
Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу (на прикладі Вінницької області) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Зеленчук В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
3034.
Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3035.
Дахнов В.Н. Термические исследования скважин [Книга] / В.Н. Дахнов, Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1952. – 252 с.
3036.
Говоров И.Н. Термодинамика ионно-минеральных равновесий и минералогения гидротермальных месторождений [Книга] / И.Н. Говоров. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
3037.
Саксена С. Термодинамика твердых растворов породообразующих минералов [Книга] / С. Саксена. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
3038.
Турчанін М.А. Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.04 / Турчанін М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3039.
Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni - Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.04 / Наталія Валентинівна Подопригора; КНУТШ. – Київ, 2006
3040.
Зайцев Борис Пилипович Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.04 / Зайцев Б. П.; НАНУ. – Харків, 2005
3041.
Рижков С.С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рижков С.С.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007
3042.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
3043.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
3044.
Кошулько О.А. Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кошулько О.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007
3045.
Назар І.Р. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Назар І.Б.; Тернопільский держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2005
3046.
Жаровський Андрій Мирославович Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс на операції зубофрезерування шнековими фрезами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08 / Жаровський А. М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005
3047.
Білогур І.С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Білогур І.С.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
3048.
Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
3049.
Черпак В.В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар"єрних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Черпак В.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
3050.
Нікітішин Є.Ю. Технологія одержання епоксидних олігомерів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.04 / Нікітішин Є.Ю.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex