Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3026.
Каввадіас Н. [Траверс [Книга] / Нікос Каввадіас ; іл. Яніса Мораліса. – Афіни : Агра, 1989. – 49, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-039-2
3027.
Батирєва І.М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини 19-початку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.05 / Батирєва І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3028.
Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3029.
Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008
3030.
Левчук Я.М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Левчук Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3031.
Граве Д.А. Трактат з алгебраїчного аналізу [Книга] / Д.А. Граве; АН УРСР. Інститут математики. – Київ : АН УРСР
3032.
Граве Д.А. Трактат по алгебраическому анализу [Книга] / Д.А. Граве; АН УССР. Институт математики. – Киев : АН УССР
3033.
Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008
3034.
Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008
3035.
Прокопчук Любов Володимирівна Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Прокопчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
3036.
Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / С.Р. Блавацький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2009
3037.
Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зрозтаючої конкуренції в банківському секторі України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З.; КНУТШ. – Київ, 2008
3038.
Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007
3039.
Васильченко З.М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Зоя Миколаївна Васильченко; КНУТШ. – Київ, 2006
3040.
Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Кривуляк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3041.
Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні еономічні відносини / Відякіна М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3042.
Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олег Валерійович Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006
3043.
Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук; 09. 00. 11 / Стадник М. М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3044.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
3045.
Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
3046.
Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война [Книга] / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
3047.
Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года [Книга]. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
3048.
Елітіс О. [Три поезії з щасливої нагоди [Книга] / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1992. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-13-1
3049.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
3050.
Караїм В.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах статичного та ударно-втомного навантажень [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.02.04 / Володимир Степанович Караїм; МОН України; Терноп. держ. техн. ун-т ім.І. – Тернопіль, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex