Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3076.
Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зрозтаючої конкуренції в банківському секторі України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З.; КНУТШ. – Київ, 2008
3077.
Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007
3078.
Васильченко З.М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Зоя Миколаївна Васильченко; КНУТШ. – Київ, 2006
3079.
Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Кривуляк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3080.
Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні еономічні відносини / Відякіна М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3081.
Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олег Валерійович Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006
3082.
Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук; 09. 00. 11 / Стадник М. М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3083.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
3084.
Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
3085.
Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война [Книга] / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
3086.
Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года [Книга]. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
3087.
Елітіс О. [Три поезії з щасливої нагоди [Книга] / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1992. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-13-1
3088.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
3089.
Караїм В.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах статичного та ударно-втомного навантажень [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.02.04 / Володимир Степанович Караїм; МОН України; Терноп. держ. техн. ун-т ім.І. – Тернопіль, 2006
3090.
Каввадіас Н. [Туман [Книга] / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 39 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-038-4
3091.
Енгонопулос Н. [У долині з розаріями [Книга] : з 20-ю кольоровими картинами / Нікос Енгонопулос. – 3-є вид. – Афіни : Ікарос, 1992. – 231 с. : іл. – На тит. арк.: з 20-ю кольоровими картинами. - Видання новогрецькою мовою
3092.
Лаури М. У подножия вулкана [Книга] : Роман. Рассказы. Лесная тропа к роднику: Повесть / М. Лаури. – Москва : Прогресс, 1972. – 495с.
3093.
Кошова І. У полоні слова [Книга] : інтерпретації художніх текстів / Інна Кошова. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 134 с. – ISBN 978-966-493-066-3
3094.
Шляйферт М.А. Увеличение дебитов водяных скважин взрывом [Книга] / М.А. Шляйферт, Э.М. Вольницкая. – Москва : Недра, 1970. – 63с.
3095.
Мусааб Мохамед Ахмед Алі Удосконалення автоматизованих систем керування технологічними процесами металообробки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Мусааб Мохамед Ахмед Алі; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008
3096.
Леонідов В.І. Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару атмосфери [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Леонідов В.І.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
3097.
Блінков В.В. Удосконалення конструкцій набійок зарядів вибухових речовин для підвищення ефективності та безпеки вибухових робіт [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Блінков В.В.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2007
3098.
Русак Д.М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Русак Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3099.
Вовк Л.І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників атмосферних стічних вод [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.16 / Вовк Л.І.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007
3100.
Герасимова Оксана Леонідівна Удосконалення методів управління вартістю будівельних проектів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Герасимова О.Л.; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex