Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3051.
Короленко О.В. Технологія отримання захисних матеріалів від електромагітного випромінювання на основі барієво-боратного піноскла [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец. 05.27.06 / Олександр Валентинович Короленко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
3052.
Дробоног Н.М. Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з відпрацьованних каталізаторів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.11 / Наталія Миколаївна Дробоног; Нац. техн. ун-т України " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006
3053.
Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Бікова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3054.
Романов В.А. Типовые разрезы докембрия Южного Урала [Книга] / В.А. Романов. – Москва : Наука, 1973. – 132с.
3055.
Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі Масакі; КНУТШ. – Київ, 2009
3056.
Нестеренко П.В. Типологія та художньо-стильові особливості українського екслібриса 17 - першої третини 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавсьва: Спец.17.00.01 / Петро Володимирович Нестеренко; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006
3057.
Чернышева Л.В. Типоморфизм магнетита и его использование при поисках и оценке рудных месторождений [Книга] / Л.В. Чернышева, Г.А. Смелянская, Г.М. Зайцева. – Москва : Недра, 1981. – 235с.
3058.
Комаров В.Л. Типы растений [Книга] / В.Л. Комаров; ЛГУ. – 2-е изд. исправл. и доп. – Ленинград, 1935. – 324с.
3059.
Кравченко О.М. Тілесна дія як предмет онтології [Автореферат] : Автореф. дис. ... квнд. філос. наук: 09.00.01 / Кравченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3060.
Інгльот Марек Товариство Ісуса в Російській імперії (1772-1820) і його участь у загальному відновленні Ордену [Книга] / Інгльот Марек, Т.І. ; Видання Товариства Ісуса ; [ пер. з італійської А. Маслюх ]. – Львів : Свічадо, 2009. – 428 с. – (Studia ratijnis ; № 3). – ISBN 978-966-395-264-2
3061.
Головко А. Товариші [Книга] : Оповідання / А. Головко : Пролетарська правда. – 48с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
3062.
Головко А. Товарищи [Книга] / А. Головко. – Харків. – 40 с.
3063.
Токарева З.И. Тоголезская Республика [Книга] : Справочник / З.И. Токарева. – Москва : Наука, 1981. – 245 с.
3064.
Сухомлин О.Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сухомлин О.Ю.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3065.
Каввадіас Н. [Траверс [Книга] / Нікос Каввадіас ; іл. Яніса Мораліса. – Афіни : Агра, 1989. – 49, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-039-2
3066.
Батирєва І.М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини 19-початку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.05 / Батирєва І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3067.
Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008
3068.
Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3069.
Левчук Я.М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Левчук Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3070.
Граве Д.А. Трактат з алгебраїчного аналізу [Книга] / Д.А. Граве; АН УРСР. Інститут математики. – Київ : АН УРСР
3071.
Граве Д.А. Трактат по алгебраическому анализу [Книга] / Д.А. Граве; АН УССР. Институт математики. – Киев : АН УССР
3072.
Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008
3073.
Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008
3074.
Прокопчук Любов Володимирівна Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Прокопчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
3075.
Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / С.Р. Блавацький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex