Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
277.
Духовно-моральне виховання дітей: історія і сучасні тенденції [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ворожбіт В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Основа, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 325-327. – ISBN 978-966-333-986-3
278.
Единый Европейский акт. Договор о Европейском Союзе [Книга] = Single European Act. Treaty on European Union. – Москва : Право, 1994. – 244, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 2 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-87759-012-X
279.
Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях [Книга] / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
280.
Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр [Книга] : лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Ткаченко, В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький ; КНУТШ ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Сталь, 2010. – 90 с., [2] с. іл. + Додатки: с. 83-88. – ISBN 978-966-1555-44-9
281.
Рибак В.В. Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських земель [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 03.00.16 / Рибак В.В. ; М-во аграрної політ. та продовольства України, Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Житомир, 2011
282.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
283.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
284.
Екологія. Право. Людина [Журнал]. – Львів, 1995-
285.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
286.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
287.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : підручник / О.А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – Київ : Знання, 2011. – 392 с. – Бібліогр.: с. 363-367. – ISBN 978-966-346-917-1
288.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
289.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
290.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
291.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
292.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 1994-
293.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
294.
Базилевич В.Д. Економіст Іван Васильович Вернадський [Книга] / В.Д. Базилевич, В.А. Короткий. – Київ : Знання, 2012. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-839-6
295.
Електронне урядування в Україні - ефективна влада для мешканців [Книга]. – Київ : ПРООН/МПВСР, 2011. – 56 с. : іл. – Проект впроваджує та фінансує Програма розвитку ООН
296.
Еліта держави - видатні випускники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Книга] / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т" ; [упоряд. : Л.Л. Товажнянський, Ю.Д. Сакара, Г.В. Бистріченко та ін. ; ред. С.П. Землянська]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 188 с. : фотоіл. – Присвячується 125-річчю з дня заснування Нац. техн. університету "Харківський політехнічний ін-т"
297.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
298.
Замалеев А.Ф. Еретики и ортодоксы [Книга] : очерки древнерусской духовности / А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 208 с., [32] с. илл. – (Культура и религия). – ISBN 5-289-00863-2
299.
Коршук Р.М. Етнополітологія [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Коршук Р.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с. 194-196 та в кінці кожного розділу. – ISBN 978-617-566-028-7
300.
Ткачова В.П. Етоксиметиліденпохідні СН-кислот у реакціях із С-нуклеофілами: синтез функціоналізованих піридинів, піримідинів та їх перетворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткачова В.П. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex