Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Знание - сила [Журнал] : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
352.
Знание - сила [Журнал] : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
353.
Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття [Книга] = Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська", Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 р. / НАН України ; Ін-тут екології Карпат ; Держ. природозн. музей НАН України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Нац. лісотехн. ун-т України ; Карпат. нац. природний парк ; Карпат. біосферний заповідник та ін. ; [ред. : М.А. Голубець, Н.М. Сичак]. – Львів : Простір - М, 2008. – 482 с. – ISBN 978-966-02-4884-7
Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи, стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогувлади, бізнесу та громадянського суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери. Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов’язано зі збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування цілісного соціогуманітарного простору України. Праця є першою із серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.
Розраховано на політикум, управлінську та наукову еліту Украї&ни, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.
354.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
355.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010-
356.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010-
357.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010-
358.
Золоте сузір"я України. Золотий фонд нації [Книга] / [авт.-упоряд. та авт. ідеї В. Болгов ; ред. рада: А. Баканова та ін.]. – Київ : Укр. конфедерація журналістів ; Укр. видавн. консорціум ; Ін-т біограф. дослідж., 2011. – 591, [1] с. : іл., фотогр. – Зміст 1-ї ч.: Герої України, зміст 2-ї ч.: Громадська діяльність ; Політика ; Державне управління ; Крим і кримчани ; Право і безпека ; Вибирай українське. Економіка ; Наука та освіта ; Україна наукова ; Золота книга медичних працівників та ін. – ISBN 978-966-1641-36-4
Зміст 1-ї ч.: Герої України, зміст 2-ї ч.: Громадська діяльність ; Політика ; Державне управління ; Крим і кримчани ; Право і безпека ; Вибирай українське. Економіка ; Наука та освіта ; Україна наукова ; Золота книга медичних працівників та ін.
359.
Гурманчук О.В. Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук : 06.01.11 / Гурманчук О.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
360.
Еременко В.Н. Избранные труды. Воспоминания [Книга] = Вибрані праці. Спогади : К 100-летию со дня рождения / В.Н. Еременко ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2011. – 664 с., [24] с. илл. : илл., схемы. – Паралел. тит. л. на укр. языке. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-00-1099-4
361.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
362.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
363.
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка [Журнал]. – Москва : Наука
  Т. 70, № 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
364.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН,Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 8. – 2011
365.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 9. – 2011
366.
Гомер Илиада [Книга] / Гомер ; пер. с древнегреч. Н. Гнедича. – Москва : АСТ ; АСТ МОСКВА, 2010. – 448 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063858-1
367.
Бурдакова О. Имперфективация глаголов V продуктивного класса в современном русском языке [Книга] / Ольга Бурдакова. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2008. – 192с., [2] с. + Приложения: с. 175-194. – Библиогр.: с. 163-172. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 21). – ISBN 978-9949-11-807-6; 978-9949-11-808-3
368.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
369.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
370.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
371.
Андрысек О. Интеграция беженцев в Республике Беларусь, Республике Молдова и Украине. "Стратегия действий" [Книга] : [итоговый отчет] / Олдрих Андрысек, Тарья Рантала ; [ред. и пер. с англ. Э.-М. Деммер]. – Киев : Европейская Комиссия, 2008. – 186, 185 с. : ил., табл., схемы + Приложение: с. 89-186. – Кн.-"перевертыш" на рус. и англ. яз. Название на англ. языке : "The Local Integration of Refugees in the Republic of Belarus, the Republic of Moldova and Ukraine. ""A Strategy for Action""
372.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
373.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
374.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
375.
Интернет-СМИ. Теория и практика [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / [Алексеева А.О. и др.] ; под ред. М.М. Лукиной. – Москва : Аспект Пресс, 2010. – 348 с. : илл. – Библиогр.: с. 346-347. – ISBN 978-5-7567-0542-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex