Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
252.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
253.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
254.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
255.
Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації [Книга] : збірник матеріалів "круглого столу", 24 лютого 2011 року / [за ред. М.Г. Гуцало]. – Київ : НІСД, 2011. – 120 с. : табл. – ISBN 978-966-554-129-5
256.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
257.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
258.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
259.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
260.
Дидактика успіху [Брошура] : біобібліографічний посібник [наукових праць професора Скнарь В.К. : до 30-річчя наукової діяльності]. – Київ : ДАКККіМ, 2001. – 33 с.
261.
Динамічне проектування ракет. Задачі динаміки ракет та їх космічних ступенів [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Й.М. Ігдалов [та ін.] ; за ред. С.М. Конюхова ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-274. – ISBN 978-966-551-340-7
262.
Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 296 с. : іл. + Додатки: с. 272-288. – Бібліогр.: с. 289-292. – ISBN 978-966-439-221-8
263.
Дистанційне зондування з основами фотограмметрії [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Білоус та ін.] ; ред. В.Р. Філь ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с., [8] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 357-360. – ISBN 978-966-439-387-1
264.
Луман Н. Дифференциация [Книга] / Никлас Луман ; [пер. с нем. Б. Скуратов под ред. : А. Антоновского, А. Глухова, О. Никифорова ; общ. ред. : А. Антоновский, О. Никифоров]. – Москва : Логос, 2006. – 320 c. – (Б-ка философского журнала "Логос" ) ( Socium ) ( Общество общества ; 4). – ISBN 5-8163-0061-x
265.
Медведєва І.Б. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин [Книга] : монографія / Медведєва І.Б., Погосова М.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 263 с. + Додатки: с. 191-260. – Бібліогр.: с. 169-190. – ISBN 978-966-676-431-0
266.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
267.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
268.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
269.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
270.
Договоры об учреждении Европейских сообществ [Книга] = Treaties establishing the European Communities (ECSC, EEC, EAEC). – Москва : Право, 1994. – 387, [4] с. – На обл. название: Договоры, учреждающие Европейские сообщества. - Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 1 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-87759-009-X
Содерж.: Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали; Договор об учреждении Европейского экономического сообщества; Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии
271.
Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2010 г [Книга] / ООН. – Нью Йорк : ООН, 2010. – 76 с. : ил. + 1 табл. – На тит. л. также : Цели развития тысячелетия 2015 : мы можем покончить с нищетой. – ISBN 978-92-1-400041-9
272.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
273.
Пінейру П.С. Доповідь про насильство щодо дітей у світі [Книга] / Паулу Сержіу Пінейру ; [редкол. : Шірін Аумірудді-Чіффра, Ненсі Берон, Джо Бекер та ін.]. – Київ : Перфект Стайл, 2006. – 364 с. : іл. + Додаток: с. 357-358. – Бібліогр.: с. 339-351. – ISBN 978-966-9625-3-6
274.
Сахаров А.Н. Древняя Русь на путях к "Третьему Риму" [Книга] : семинар "От Рима к Третьему Риму" / А.Н. Сахаров ; Ин-т российской истории РАН. – Москва : Ин-т российской истории РАН, 2006. – 147 с. – ISBN 5-8055-0162-7
275.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,