Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних








Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2901.
Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2008
2902.
Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - історія та теорія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2903.
Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Киев, 2009
2904.
Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2905.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
2906.
Егоров Б. Ступив на стезю сатиры... [Книга] : Сборник рассказов / Б. Егоров. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 302с. – (Молодые писатели)
2907.
Кульчицька О.І. Суб"єкти права соціального забезпечення України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.05 / Кульчицька О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
2908.
Чернявська Л.Н. Суб"єктивність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Чернявська Л.Н.; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2007
2909.
Івановська О.П. Суб"єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Івановська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007
2910.
Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2911.
Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.О. Богославська ; Донецький юрид. ін-т Луган. держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [б. в.], 2009
2912.
Стрижевська А.А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Стрижевська А.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007
2913.
Рябоконь С.М. Сульфидные минералы Украинского щита [Книга] / С.М. Рябоконь. – Киев : Наукова думка, 1983. – 192с.
2914.
Куликова Г.М. Сумасшедший домик в деревне [Книга] : [ повесть ] / Галина Куликова. – Москва : Эксмо, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05588-6
2915.
Суми. Вулицями старого міста [Книга] = Сумы. По улицам старого города =Sumy. Along the Streets of the Old Town : історико-архітектурний альбом. – Суми : АС-Медіа, 2003. – 264с. : іл. – (Рідний край). – ISBN 966-95848-9-2
2916.
Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Розумний М.М.; КНУТШ. – Киев, 2007
2917.
Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.географічних наук: 11.00.02 / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
2918.
Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграціі України в пан"європейську транспортно-логістичну систему [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2919.
Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2920.
Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Семенюк Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2921.
Штельмах Ольга Олександрівна Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Штельмах О. О.; КНУТШ. – Київ, 2006
2922.
Корнілова Н.В. Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичної екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) [Автореферат] : Автореф. дис. ...кагд. географ. наук: 11.00.02 / Наталія Володимирівна Корнілова; КНУТШ. – Київ, 2006
2923.
Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційого розвитку соціогеосистем [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Костянтин Аркадійович Нємець; КНУТШ. – Київ, 2006
2924.
Височин М.Ю. Суспільно-географічні особлівості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Височин М.Ю.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007
2925.
Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex