Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2901.
Палеологос Г. [Страдник [Книга] / Григорий Палеологос ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Естія, 1997. – 269 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 52])
2902.
Страны и народы [Книга] : В 20-ти томах. – Москва : Мысль
2903.
Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наталіна Н. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2904.
Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора політичних наук: 23.00.02 / Ткач О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
2905.
Бортник Олександр Миколайович Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бортник О.М.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін-во економіки України. – Київ, 2006
2906.
Сідорова С.О. Стратегія комерційних банків України на світовому фінансовому ринку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Сідорова Світлана Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
2907.
Стратиграфия и брахиоподы нижнего девона Северо-Восточного Салаира [Книга]. – Москва : Наука, 1970. – 189с.
2908.
Стратиграфия и седиментология. Геология докембрия [Книга]. – Москва : Наука, 1976. – 320с.
2909.
Абдуллаев Х.М. Стратиграфия и фауна палеозоя Узбекистана [Книга] / Х.М. Абдуллаев, О.М. Халецкая. – Ташкент : Фан
2910.
Стратиграфия СССР [Книга] : Девонская система. – Москва : Недра
2911.
Стратиграфія УРСР [Книга] : В одинадцяти томах. – Київ : Наукова думка
2912.
Стратиграфія УРСР [Книга] : В одинадцяти томах. – Київ : Наукова думка
2913.
Югов А.К. Страшный суд [Книга] : Эпопея в двух романах / А.К. Югов. – Москва : Воениздат, 1978. – 815с.
2914.
Дашкова О.Ю. Структура бесконечномерных линейных групп и модулей над групповыми кольцами [Дисертація] : дис. ... д-ра. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Дашкова О. Ю.; КНУТШ. – Киев, 2009
2915.
Эйзенберг Д. Структура и свойства воды [Книга] / Д. Эйзенберг, В. Кауцман; Под ред. В.В. Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 280с.
2916.
Дашкова О.Ю. Структура нескінченновимірних лінійних груп та модулів над груповими кільцями [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат наук: 01.01.06 / Дашкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
2917.
Структура островных экосистем Куйбышевского водохранилища [Книга]. – Москва : Наука, 1980. – 176с.
2918.
Мележик О.В. Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м. Києва [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.05 / Мележик О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2919.
Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Аспамблеї Ради Європи) [Автореферат] : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.05 / Петро Анатолійович Борисенко; КНУТШ. – Київ, 2006
2920.
Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Торчинський М. М.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009
2921.
Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.09 / Оксана Василівна Кузенко; КНУТШ. – Київ, 2006
2922.
Манжула В.І. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід"статистичних систем на основі аналізу інтервальних даних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Манжула В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
2923.
Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізазії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2924.
Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук :03.00.01. / Лапоша О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2925.
Кононенко А.В. Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингової інформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кононенко А.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,