Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2901.
Шариков Д.І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Шариков Д.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008
2902.
Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009
2903.
Кулинич Сергій Петрович Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Кулинич С. П.; КНУТШ. – Київ, 2005
2904.
Зуєв С.П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Сергій Павлович Зуєв; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007
2905.
Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви Адвентистів сьомого дня) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Вітюк І.К.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009
2906.
Гіренко О.Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гіренко О.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2907.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-. – ISSN 0585-8364
2908.
Станіславчук О.В. Сушіння пастоподібних матеріалів у нерухомому шарі [Автореферат] : Автореф. дис. ... кнад. технічних наук: 05.17.08 / Станіславчук О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2909.
Доктуровскій В.С. Сушка растеній въ пескъ [Книга] / В.С. Доктуровскій : Бендерскаго земства, 1914. – 8 с. – (Библиотека школьнаго музея)
2910.
Троїцький О.В. Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Троїцький О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2911.
Аленич О.А. Сферична тригонометрія [Книга] / О.А. Аленич. – Кам"янець на Поділлі : Видавничий відділ Ради студ. предст. Кам.-Под. держ. укр. ун-ту, 1920. – 153, VIII с.
2912.
Порожнякова Н.Є. Східнослов"янські міфологічні мотиви в образотворчому мистецтві модерну [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Порожнякова Н.Є.; МОН України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006
2913.
Гарбузюк М.В. Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796-1997 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Гарбузюк М.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
2914.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
2915.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
2916.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
2917.
Богомольный М.А. Таблицы для нахождения произведений и частных [Книга] : Умножения и деления трехзначных на двухзначные: Таблицы-справочник / М.А. Богомольный. – Харьков ; Киев, 1931. – 97 с.
2918.
Таблицы для нахождения средних значений метеорологических элементов [Книга]. – Ленинград, 1968. – 32 с.
2919.
Дельта П.С. [Таємниці трясовини [Книга] / П.С. Дельта. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 645 с. : іл., 1 к. – Видання новогрецькою мовою
2920.
Кузаков Н. Тайга - мой дом [Книга] / Н. Кузаков. – Москва : Мысль, 1977. – 144с.
2921.
Рядніна У. Тактика більшовиків в роки імперіалістичної війни [Книга] / У. Рядніна. – с.
2922.
Плачинда С.П. Там, где тихая высь [Книга] : Документальные рассказы и очерки / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1977. – 264с.
2923.
Нахлік Є.К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв"язках і типологічних збіжностях) [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.01.01 / Нахлік Євген Казимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
2924.
Твои, комсомолец, песни [Книга] : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
2925.
Тесленко А.Ю. Твори [Книга] / А.Ю. Тесленко. – Київ : Дніпро, 1973. – 239с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex