Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2951.
Казанцев Ю.В. Тектоника Крыма [Книга] / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1982. – 112 с.
2952.
Загородный В.Г. Тектоника раннего докембрия Кольского полуострова [Книга] : (состояние изученности и проблемы) / Загородный В.Г., Радченко А.Т. ; АН СССР, Кол. фил. им. С.М. Кирова, Геол. ин-т. – Ленинград : Наука, 1983. – 94 с., [2] отд. л. схем. – Библиогр.: с. 88-93
2953.
Тектоника Северной Евразии [Книга]. – Москва : Наука, 1980. – 222с.
2954.
Тектоника Сибири [Книга]. – Москва : Наука
2955.
Тектонофизика [Книга]. – Москва : Наука, 1971. – 195с.
2956.
Бондарчук В.Г. Тектооpогения [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1946. – 263с.
2957.
Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Черемних І.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Киев, 2009
2958.
Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Черемних І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2959.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
2960.
Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2961.
Швед Михайло Богданович Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Швед М.Б.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006
2962.
Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні [Книга] / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
2963.
Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
2964.
Кругляк М.І. Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006
2965.
Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій [Автореферат] : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008
2966.
Бондарчук В.Г. Теоpия тектооpогении [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Киев, 1944. – C. 18-28. – Отд. оттиск из: Природа
2967.
Теоретические основы прогноза погоды на средние сроки [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 138 с.
2968.
Граве Д.О. Теоретична механіка на основі техніки [Книга] / Д.О. Граве. – 2-е вид. – Харків-Київ : ВРНГ -Технічне вид-во -УСРР, 1932. – 364с.
2969.
Заяць Т.М. Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Заяць Т.М. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008
2970.
Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08; 10.01.06 / Шестакова Е.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2006
2971.
Лапінський А.В. Теоретичні засади перетворення та технологічні аспекти використання фторdмісних сполук у фосфорно-тукових виробництвах [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Андрій Вікторович Лапінський; Нац. техн. ун-т Укр. "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
2972.
Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
2973.
Басманов О.Є. Теоретичні основи попередження каскадного росповсюдження пожежі в резервуарних парках з нафтопродуктами і підвищення ефективності її ліквідації [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 21.06.02 / Олексій Євгенович Басманов; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2006
2974.
Петрищев О.М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.08 - Прикладна акустика і звукотехніка / Петрищев О.М. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
2975.
Скорохода В.Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Скорохода В.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex