Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2951.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
2952.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
2953.
Богомольный М.А. Таблицы для нахождения произведений и частных [Книга] : Умножения и деления трехзначных на двухзначные: Таблицы-справочник / М.А. Богомольный. – Харьков ; Киев, 1931. – 97 с.
2954.
Таблицы для нахождения средних значений метеорологических элементов [Книга]. – Ленинград, 1968. – 32 с.
2955.
Дельта П.С. [Таємниці трясовини [Книга] / П.С. Дельта. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 645 с. : іл., 1 к. – Видання новогрецькою мовою
2956.
Кузаков Н. Тайга - мой дом [Книга] / Н. Кузаков. – Москва : Мысль, 1977. – 144с.
2957.
Рядніна У. Тактика більшовиків в роки імперіалістичної війни [Книга] / У. Рядніна. – с.
2958.
Плачинда С.П. Там, где тихая высь [Книга] : Документальные рассказы и очерки / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1977. – 264с.
2959.
Нахлік Є.К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв"язках і типологічних збіжностях) [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.01.01 / Нахлік Євген Казимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
2960.
Твои, комсомолец, песни [Книга] : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
2961.
Тесленко А.Ю. Твори [Книга] / А.Ю. Тесленко. – Київ : Дніпро, 1973. – 239с.
2962.
Коцюбинський М.М. Твори [Книга] : в 7-ми т. / М.М. Коцюбинський. – Київ : Наукова думка
2963.
Франко І.Я. Твори [Книга] / І.Я. Франко. – Харків : Рух
2964.
Франко І.Я. Твори [Книга] : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Рух
2965.
Франко Іван Твори [Книга] / Франко Іван. – Харків : Книгоспілка
2966.
Франко І.Я. Твори [Книга] / І.Я. Франко. – Харків : Рух
2967.
Франко Іван Твори [Книга] / Франко Іван. – Харків; Київ : Книгоспілка
2968.
Франко Іван Твори [Книга] / Франко Іван. – Харків : Книгоспілка
2969.
Франко Іван Твори [Книга] : Поезії / Франко Іван. – Харків; Київ : Рух
2970.
Супрун В.М. Творча індивідуальність Миколи Понеділка-епіка [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Супрун В.М.; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2007
2971.
Крупеніна Л.В. Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства південноросійських художників в Одесі на межі 19-20 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Крупеніна Л.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
2972.
Подзігун В.І. Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі другої половини 19 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Подзігун В.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
2973.
Киримов Т.Н. Творчість Джеміля Керменчіклі : тематика, семантика, лінгвостильові особливості [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. філол. наук :10.01.10 / Киримов Т. Н. – Київ, 2009
2974.
Бесага М.Я. Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30-70-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Бесага М.Я.; Бесега М. Я .; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
2975.
Дмитренко В.І. Творчість митців об"єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини 20 століття: аспекти та рецепції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Дмитренко В.І.; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex