Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2926.
Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білобровець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2927.
Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2928.
Вонсович С.Г. Сутність та еволюція тоталітаризму як теорії і політичної практики [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.02 / Сергій Геннадійович Вонсович; КНУТШ. – Київ, 2006
2929.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
2930.
Проскуріна О.О. Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства [Дисертація] : дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2931.
Проскуріна О.О. Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства [Автореферат] : автореф. ... д-ра політ. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
2932.
Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец.27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2933.
Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008
2934.
Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Скленар І.М. ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008
2935.
Картавий П. Сучасна українська авторська пісня [Книга] : статті про витоки жанру, авторів - ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2009. – 76 с. – ISBN 978-966-7222-90-1
2936.
Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...доктора історичних наук: спец.07.00.06-Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2937.
Шариков Д.І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Шариков Д.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008
2938.
Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009
2939.
Кулинич Сергій Петрович Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Кулинич С. П.; КНУТШ. – Київ, 2005
2940.
Зуєв С.П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Сергій Павлович Зуєв; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007
2941.
Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви Адвентистів сьомого дня) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Вітюк І.К.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009
2942.
Гіренко О.Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гіренко О.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2943.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-. – ISSN 0585-8364
2944.
Станіславчук О.В. Сушіння пастоподібних матеріалів у нерухомому шарі [Автореферат] : Автореф. дис. ... кнад. технічних наук: 05.17.08 / Станіславчук О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2945.
Доктуровскій В.С. Сушка растеній въ пескъ [Книга] / В.С. Доктуровскій : Бендерскаго земства, 1914. – 8 с. – (Библиотека школьнаго музея)
2946.
Троїцький О.В. Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Троїцький О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2947.
Аленич О.А. Сферична тригонометрія [Книга] / О.А. Аленич. – Кам"янець на Поділлі : Видавничий відділ Ради студ. предст. Кам.-Под. держ. укр. ун-ту, 1920. – 153, VIII с.
2948.
Порожнякова Н.Є. Східнослов"янські міфологічні мотиви в образотворчому мистецтві модерну [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Порожнякова Н.Є.; МОН України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006
2949.
Гарбузюк М.В. Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796-1997 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Гарбузюк М.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
2950.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex