Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2976.
Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви Адвентистів сьомого дня) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Вітюк І.К.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009
2977.
Гіренко О.Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гіренко О.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2978.
Станіславчук О.В. Сушіння пастоподібних матеріалів у нерухомому шарі [Автореферат] : Автореф. дис. ... кнад. технічних наук: 05.17.08 / Станіславчук О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2979.
Доктуровскій В.С. Сушка растеній въ пескъ [Книга] / В.С. Доктуровскій : Бендерскаго земства, 1914. – 8 с. – (Библиотека школьнаго музея)
2980.
Троїцький О.В. Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Троїцький О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2981.
Аленич О.А. Сферична тригонометрія [Книга] / О.А. Аленич. – Кам"янець на Поділлі : Видавничий відділ Ради студ. предст. Кам.-Под. держ. укр. ун-ту, 1920. – 153, VIII с.
2982.
Порожнякова Н.Є. Східнослов"янські міфологічні мотиви в образотворчому мистецтві модерну [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Порожнякова Н.Є.; МОН України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006
2983.
Гарбузюк М.В. Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796-1997 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Гарбузюк М.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
2984.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
2985.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
2986.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
2987.
Богомольный М.А. Таблицы для нахождения произведений и частных [Книга] : Умножения и деления трехзначных на двухзначные: Таблицы-справочник / М.А. Богомольный. – Харьков ; Киев, 1931. – 97 с.
2988.
Таблицы для нахождения средних значений метеорологических элементов [Книга]. – Ленинград, 1968. – 32 с.
2989.
Дельта П.С. [Таємниці трясовини [Книга] / П.С. Дельта. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 645 с. : іл., 1 к. – Видання новогрецькою мовою
2990.
Кузаков Н. Тайга - мой дом [Книга] / Н. Кузаков. – Москва : Мысль, 1977. – 144с.
2991.
Рядніна У. Тактика більшовиків в роки імперіалістичної війни [Книга] / У. Рядніна. – с.
2992.
Плачинда С.П. Там, где тихая высь [Книга] : Документальные рассказы и очерки / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1977. – 264с.
2993.
Нахлік Є.К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв"язках і типологічних збіжностях) [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.01.01 / Нахлік Євген Казимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
2994.
Твои, комсомолец, песни [Книга] : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
2995.
Тесленко А.Ю. Твори [Книга] / А.Ю. Тесленко. – Київ : Дніпро, 1973. – 239с.
2996.
Коцюбинський М.М. Твори [Книга] : в 7-ми т. / М.М. Коцюбинський. – Київ : Наукова думка
2997.
Франко І.Я. Твори [Книга] / І.Я. Франко. – Харків : Рух
2998.
Франко І.Я. Твори [Книга] : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Рух
2999.
Франко Іван Твори [Книга] / Франко Іван. – Харків : Книгоспілка
3000.
Франко І.Я. Твори [Книга] / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,