Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2601.
Левченко Г.В. Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом формування армованих породобетонних конструкцій розчинами, що розширюються [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Левченко Г.В.; НАНУ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2007
2602.
Бардахівська Квітослава Ігорівна Розробка та екперементальне вивчення властивостей вуглецевих ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Бардахівська К.І.; КНУТШ. – Київ, 2005
2603.
Ховавко О.І. Розробка теплофізичних і технологічних засад рециркуляції та регенерації водню при відновленні залізних порошків [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Ховавко О.І.; НАНУ; Ін-т газу. – Київ, 2007
2604.
Пенчук Ю.М. Розробка технології інтерферонів і типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Пенчук Ю.М.; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2007
2605.
Сорокін Є.Л. Розробка технології підвищення якості коксу шляхом внесення мінеральних добавок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Сорокін Є.Л.; М-во промислової політики України; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2006
2606.
Маладика І.Г. Розроблення вогнегасних вогнезахисних засобів для деревини на основі багатокомпонентних сумішей речовини [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.02 / Маладика Ігор Григорович ; Харків. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2006
2607.
Хоменко С.М. Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Хоменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
2608.
Бабко А.К. Розчиннiсть осадiв у кислотах [Книга] / А.К. Бабко. – Київ : КУ iм. Т.Шевченка, 1935. – С. 155-161. – Окр. выдбиток з: Наукові записки КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1935, т. 1, ч. 4
2609.
Мазуренко Олександр Володимирович Розширення можливостей та підвищення точнісних характеристик радіотехнічних систем проводки суден по фарватеру методами радіокерування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Мазуренко О.В.; Мін-во освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2005
2610.
Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.04-Біохімія / Кравченко О.О. – Київ, 2009
2611.
Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2612.
Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2613.
Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2614.
Федевич Ю.М. Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового комплексу у системі антиоксидантного захисту при оксидативному стресі в експерименті та у хворих на рак легенів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Федевич Ю.М.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Львів, 2009
2615.
Дзюбенко Н.В. Роль глутаманатних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини та тварин / Дзюбенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2616.
Дзюбенко Н.В. Роль глутаманатних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.13-Фізіологія людини та тварини / Дзюбенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2617.
Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2618.
Біленький С.Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Біленький Сeргiй Гeннaдiйoвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001
2619.
Москаленко В.В. Роль нелінійних взаємозв"язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Москаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2620.
Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Гуцман М.Я.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2008
2621.
Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Волкова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
2622.
Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.02.01 / Топчій Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2623.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М. ; Дніпропетровська державна медична академія. – Дніпропетровськ, 2009
2624.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
2625.
Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Лянна О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex