Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2526.
Авенариус М.П. Расширение жидкостей [Книга] / М.П. Авенариус. – Київ, 1877. – 11с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
2527.
Генсирук С.А. Рациональное природопользование [Книга] / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1979. – 312с.
2528.
Кулеба Дмитро Іванович Реалізація міжнародної правосуб"єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулеба Д.І.; КНУТШ. – Київ, 2005
2529.
Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Рябота В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2530.
Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Петюр Р.К.; КНУТШ. – Київ, 2007
2531.
Регіон у системі світогосподарських зв"язків: перспективи та проблеми [Книга] : матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів м. Чернівці, 9 квітня 2009 року / МОНУ ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Економ. фак-т ; Буковинський центр економ. освіти та підприємництва ; Студ. наукове економ. тов-во ; [ наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лошенюк В.Є. ]. – Чернівці : Рута, 2009. – 187 с.
2532.
Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.06 / Кравців В.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2007
2533.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
2534.
Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006
2535.
Іртищева І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор"я [Книга] / Іртищева І.О. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ. – Київ : РВПС України НАНУ, 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-96870-98
2536.
Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2537.
Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Шпак Д.Р.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007
2538.
Корбкин С.Н. Регулирование русл рек в мелиоративных целях [Книга] / С.Н. Корбкин. – Москва : Колос, 1972. – 272 с.
2539.
Зваридчук Василь Богданович Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Зваридчук В. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006
2540.
Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006
2541.
Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
2542.
Побідаш І.Л. Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Ірина Леонідівна Побідаш; КНУТШ. – Київ, 2006
2543.
Волков М.К. Режисерське мистецтво В.М. Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х-70 років 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Волков М. К.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007
2544.
Результаты геолого-геофизических работ и направления дальнейших исследований на нефть и газ в акваториях южных морей СССР [Книга]. – Москва, 1976. – 59с.
2545.
Соловйов С.Г. Реклама в галузі науки і техніки ( за матеріалами періодичної преси ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Соловйов С.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2546.
Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Лященко А.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
2547.
Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації [Дисертація] : Дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 / Лященко А.В.; Мін-во науки і освіти України. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008
2548.
Рекомендації щодо економічних та інституціональних реформ 2009 [Книга] / Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : [ Б.В.], 2009. – 120 с.
2549.
Городницкий А.М. Реконструкции положения материков в фанерозое (по палеомагнитным и геологическим данным) [Книга] / А.М. Городницкий, ЗоненшайнЛ.П, Е.Г. Мирлин. – Москва : Наука, 1978. – 122 с.
2550.
Карпін О.О. Реконструкція поверхонь в просторі за невпорядкованими даними аерозображень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Карпін О.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,