Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2526.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
2527.
Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології [Книга] : монографія / О.В. Синєокий ; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький національний ун-т" ; МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 334 с. – ISBN 966-599-308-9
2528.
Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.13 / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006
2529.
Психрометрические таблицы [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 234с.
2530.
Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Давиденко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2531.
Степанов В.П. Публикация баз данных в Интернете [Книга] : учебное пособие / Степанов В.П., Купрейчик И.В., Черкашина ; МОНУ ; Харьк. нац. эконом. ун-т. – Харкьков : ХНЭУ, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-676-269-9
2532.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
2533.
Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Свалова М.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2534.
Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми, 2008
2535.
Бабаев Фрейкин А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра [Книга] / Фрейкин А.Г. Бабаев. – Москва : Мысль, 1977. – 351с
2536.
Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса [Книга] / И.И. Шмальгаузен. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 231с.
2537.
Козырев С.В. р- Адический и ультраметрический анализ в моделях математической физики [Автореферат] : Автореф. ...дисс. д-ра физ.-мат. наук: 01.01.03 / Сергей Владимирович Козырев; Росс. акад. наук; Математ. ин- им.В.А.Стеклова. – Москва, 2006
2538.
Боровиков А.М. Радиолокационные измерения осадков [Книга] / А.М. Боровиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 140с.
2539.
Паскевич С.А. Радіаційна вагомість фітоценозів лук та перелогів Чорнобильської зони відчуження на етапі пізньої фази аварії [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.01 / Сергій Анатолійович Паскевич; КНУТШ. – Київ, 2006
2540.
Данильченко О.О. Радіоадаптивна відповідь, індукована ультрафіолетовим випроміненням, у рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Данильченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
2541.
Томілін Ю.А. Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.01 / Томілін Ю.А.; КНУТШ. – Миколаїв, 2007
2542.
Радіофізичний факультет: 55 років [Книга] : довідник (з мультимедійним компакт-диском). – Київ : [Лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка], 2007. – 270 с. : іл. – 1 CD-ROM
2543.
Радость познания [Книга] : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
2544.
Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Рибченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2545.
Развивающаяся Азия [Книга]. – Москва : Наука, 1973. – 750с.
2546.
Развивающиеся страны. Основные проблемы экономической и социальной географии [Книга]. – Москва : Мысль, 1983. – 292с.
2547.
Развитие и использование аєрокосмических методов изучения природных явлений и ресурсов [Книга] : Сборник научных трудов. – Новосибрск, 1979. – 171с.
2548.
Равикович А.И. Развитие основных теоретических направлений в геологии 19 века [Книга] : (Труды, вып. 1989) / А.И. Равикович. – Москва : Наука, 1969. – 248с.
2549.
Вентура Андре. Развитие торгово-экономического сотрудничества африканских стран акт с ЕС [Дисертація] : Дисс. ... канд. эконом. наук. Спец. 08.00.02 - мировое хозяйство и международные экономические отношения / Вентура Андре ; КНУТШ. – Киев, 2008
2550.
Бугаев Н.В. Различные применения начала наибольших и наименьших показателей в теории алгебраических функций [Книга] / Н.В. Бугаев. – Москва : Университетская тип., 1890. – 38с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,