Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2551.
Кислий А.О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Кислий А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
2552.
Шумунова Д.Д. Релігійні конфлікти в умовах глобалізації [Автореферат] : Автореф.дис. ...канд. філос. наук: 09.00.11 / Дана Данилівна Шумунова; КНУТШ. – Київ, 2006
2553.
Сітарська Ю.О. Релігійно-етична проблематика і стильові процеси в російській опері останньої третини 19- початку 20 століття (М.Мусоргський, М.Римський-Корсаков) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Юлія Олегівна Сітарська; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006
2554.
Косач Т.М. Релігійно-філософська концепція Л.П. Карсавіна (проблема особистості) [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Косач Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2555.
Вітер Д.В. Релігія і культура [Книга] : словник / Д.В. Вітер. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-452-017-8
2556.
Міщенко О.В. Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Міщенко О. В.; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2009
2557.
Корчевський Д.О. Релятивістський розрахунок сил електрон-іонних зіткнень для багатозарядних іонів у плазмі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.05 / Корчевський Д.О.; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2008
2558.
Єгорова О.А. Реляційна кластерна сегментація напівтонових зображень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Єгорова О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2559.
Сердюк Н.С. Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944-1949 [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 / Наталія Станіславівна Сердюк; КНУТШ. – Київ, 2006
2560.
Хачатрян А.Е. Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918-1920 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.02 - всесвітня історія / Хачатрян А.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2561.
Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств чорної металургії України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Гончарова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2562.
Круль В.П. Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра географ.наук: Спец.11.00.02 / Володимир Петрович Круль; КНУТШ. – Київ, 2006
2563.
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
2564.
Коптюх Юрій Віталійович Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець 18 перша половина 19 ст.ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Коптюх Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
2565.
Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2566.
Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник З.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009
2567.
Павленко О.Г. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі англомовних перекладів романів "Шлях невідомого", "По той бік безодні") [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук:10.01.05 / Павленко О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
2568.
Барышников Н.Б. Речные поймы [Книга] : ( Морфология и гидравлика) / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с.
2569.
Ляскоронский В.Г. Римская монета в пределах Южной Руси, как исторический источник для древнейшего периода русской истории [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – Нежин, 1920. – 16 с.
2570.
Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко; КНУТШ. – Київ, 2006
2571.
Онищак Ніна Петрівна Риторична структура стилю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 06 / Онищак Н. П.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2007
2572.
Лащенко С.К. Ритуальний сміх: досвід тдумачення смислових витоків (за матеріалами української традиції) [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Світлана Костянтинівна Лащенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006
2573.
Чалий К.О. Рівноважні та нерівноважні властивості мезомаштабних рідинних систем в критичній області [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Чалий К.О.; КНУТШ. – Київ, 2006
2574.
Маломуж М.М. Рівняння стану двовимірного кулонівського газу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Маломуж М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2575.
Громова Н.А. Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець 20 - початок 21 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Громова Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,