Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наукова бібліотека імені М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Секція університетських бібліотек УБА

III Міжнародна науково-практична конференція

"Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи"   4 - 6 липня 2018 р. на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса) пройшла ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи».
   Головний організатор Конференції - методичний координаційний центр діяльності бібліотек ЗВО України державної форми власності Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
   Співорганізатори: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Секція університетських бібліотек УБА.
   У роботі Конференції прийняли участь понад 150 керівників та провідних фахівців бібліотек закладів вищої освіти України, Білорусі, Казахстану, Молдови, Польщі, Бельгії, представники українських та зарубіжних видавництв.

   Робота конференції проходила за напрямами:

 • Сучасні стратегії розвитку університетських бібліотек.
 • Наукометричні та бібліометричні дослідження в роботі наукової бібліотеки.
 • Культура академічної доброчесності: роль бібліотек.
 • Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек ЗВО: комплектування, створення, збереження, використання та відображення в бібліотечних каталогах і базах даних.
 • Книжкова спадщина бібліотек ЗВО: вивчення та збереження.
 • Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотек.

   Розпочав роботу Конференції - Сербін Олег Олегович, директор НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, д-р наук із соціальних комунікацій, наголосивши на важливій ролі сучасної бібліотеки як інформаційно-аналітичного, науково-освітнього, просвітницького, видавничого центру.
   На Конференції було представлено практичний досвід бібліотек з питань стратегічного управління в українських та зарубіжних бібліотеках закладів вищої освіти; розглянуто роль бібліотек у формуванні і розвитку комфортного інформаційного середовища науки університету, у розбудові та втіленні публікаційної стратегії установи, окреслено нові можливості використання науковими бібліотеками якісних інформаційних ресурсів світового рівня, розглянуто найкращі світові практики створення електронного архіву, презентовано університетську бібліотеку і як інформаційно-аналітичний центр і як майданчик для створення нових ціннісних орієнтирів, простір для освіти і культурних івентів. Важливу роль бібліотек вишів на сучасному етапі учасники Конференції зазначили при обговоренні підвищення компетентностей фахівців бібліотек і практики щодо інформаційної підтримки з розповсюдження правил академічної доброчесності, особливості організації та проведення бібліотеками кампаній щодо попередження проявів недобросовісних запозичень. Особливу увагу було приділено проблемам збереження культурно-історичної спадщини в контексті побудови суспільства знань, цифровізації традиційного інформаційного середовища «бібліотека – музей – архів» у глобальний цифровий простір.
   Гості та учасники Конференції мали нагоду перейняти безцінний досвід організації та роботи у якості рівноправних дієвих партнерів у навчальному та науковому процесах в університетах, сформувати нові проектні рішення.
   Із презентаціями доповідей можна ознайомитися на сайтах бібліотек НБ ім. М. Максимовича та НБ ОНУ імені І.І. Мечникова.
   Матеріали Конференції будуть надруковані у Віснику Одеського національного університету: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство.


   СВІТЛИНИ КОНФЕРЕНЦІЇ.

   Більше фото з конференції – на сторінці FACEBOOK Наукової бібліотеки ім М Максимовича

   ПЕРЕЛІК ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

 1. Бакуменко Л.
  Аналіз дисертаційного фонду наукової бібліотеки університету:бібліо- та наукометричний підхід
 2. Білоус В.
  Аспекти наукової діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 3. Борисова Т.
  Аналіз бібліографічних посилань у публікаціях дослідників НаУКМА (за даними Scopus)
 4. Боровик О.
  Маркетинг особистості бібліотекаря – вимога до професійної діяльності сучасної бібліотеки закладу вищої освіти
 5. Великодна Г.
  Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки
 6. Влодарчик Р.
  Розширення спектру джерел як передумова розвитку науково-дослідної діяльності сучасних бібліотек
 7. Голиш Г.
  Презентація книги "2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання"
 8. Друченко М.
  На шляху до процесно-орієнтованої бібліотеки
 9. Задерей С.
  Діяльність наукової бібліотеки Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" у підвищенні якості наукових робіт
 10. Іовчева Д.
  Огляд українського наукового потенціалу на основі звернень до ресурсів Springer Nature
 11. Кобець О., Барабаш С.
  Партнери університетської бібліотеки: створюємо цінність разом
 12. Колесникова Т.
  Концентруючись на неочевидному: Бібліотеки ЗВО України 2018
 13. Костирко Т.
  Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково - педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова
 14. Кулаженко В.
  Інтеграція університетської бібліотеки у навчальний процес як стратегія інновацій
 15. Левченко Н.
  Бібліотека як інструмент у роботі з бібліометричними показниками ЗВО
 16. Лукін Д.
  Історія формування фондів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка за провенієнціями стародруків XVI - XVII ст.
 17. Матон Д.
  Найкращі практики створення електронного архіву
 18. Морозов О.
  Колекції - книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: "Бібліотека Ніжинського грецького Олександрівського училища"
 19. Назаровець М.
  Реєстрація DOI: що може запропонувати бібліотека
 20. Огура І.
  Стратегія розвитку Бібліотеки УКУ
 21. Павловська М.
  Бібліотека ХХІ століття. Виклики, перспективи, загрози
 22. Павловська М.
  Бібліотека як простір для освіти та культурних реалій
 23. Парамонов С.
  Нові можливості наукових бібліотек з інформаційними ресурсами світового рівня
 24. Подрезова М.
  Інформаційний центр сучасності: нова реальність – нові погляди
 25. Пружина В.
  Два століття служіння книзі: Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 1817-2017
 26. Пшевозник Б.
  Сфера культури в науковій бібліотеці - приклади діяльності
 27. Сербін О., Кулик Є.
  Неперервна освіта бібліотекарів упродовж життя: сучасні реалії та детермінанти розвитку
 28. Сошинська Я.
  Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря?
 29. Тихонкова І.
  Роль бібліотеки у розбудові та втіленні публікаційної стратегії установи
 30. Харгелія О., Мосієнко Н.
  НТБ НУ "Львівська політехніка": трансформацію розпочато
 31. Хрістова Т.
  Нові тенденції у пошуку науково-технічної інформації на прикладі нового продукту у сімействі SciFinder
 32. Чала Н.
  Проектна діяльність - стратегічний напрямок розвитку наукової бібліотеки Запорізького національного університету
 33. Чорна Т.
  Цифровізація традиційного інформаційного середовища "бібліотека-музей-архів" у глобальний цифровий простір : з досвіду роботи наукової бібліотеки НаУКМА
 34. Ширєнкова А.
  Роль бібліотеки у науковій комунікації
 35. Штангей О.
  Збереження культурно-історичної спадщини Університету як функція наукової бібліотеки в контексті побудови суспільства знань
 36. Юрик І.
  Формування і розвиток комфортного інформаційного середовища науки університету: внесок бібліотеки

   

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex