Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2276.
Поезія -72 [Журнал]. – Київ : Радянський письменник
2277.
Поезія -72 [Журнал]. – Київ : Радянський письменник
2278.
Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2279.
Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі [Дисертація] : Дис. ...канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.07 - фольклористика / Андрєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2280.
Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля , Ш. Бодлера, С.Малларме та Ж.-М. де Ередіа) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006
2281.
Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.01.07 / Телеуця В.В.; Валентина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2006
2282.
Данильчук Дмитро Васильович Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічих наук; 10. 02. 01 / Данильчук Д. В.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2006
2283.
Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых [Книга] : Учебник для средних спец. заведений / В.И. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399 с.
2284.
Льовкін В.Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Льовкін В. Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2285.
Базіло К.В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Базіло К.В.; Базило К.В. ; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2009
2286.
Чекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка [Книга] / Э.Б. Чекалюк, И.М. Федорцов, В.Г. Осадчий. – Киев : Наукова думка, 1974. – 103с.
2287.
Войткевич Г.В. Полезные ископаемые и металлогения докембрия [Книга] / Г.В. Войткевич, Г.И. Лебедбко. – Москва : Недра, 1975. – 231 с.
2288.
Ферсман А.Е. Полезные ископаемые Кольского полуострова [Книга] : современное состояние, анализ, прогноз / А.Е. Ферсман. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. – 345с.
2289.
Толстой Л.Н. Поликушка [Книга] / Л.Н. Толстой. – Куйбішевское, 1949. – 104с.
2290.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 1997-
2291.
Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США [Дисертація] : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Гулецька Я.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008
2292.
Тряпіцина Н.В. Поліморфізм фрагментів ДНК та особливості геномної організації деяких видів ссавців і дводольних рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. сільськогосподар. наук / Наталія Василівна Тряпіцина; Укр. акад. аграрних наук; Ін-т агроекології. – Київ, 2006
2293.
Ружинський В.Г. Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сигналізації №7 в умовах конвергенції текомунікаційних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Ружинський В.Г.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007
2294.
Швед О.В. Політика країн Скандинавії щодо процесу європейської інтеграції (50 рр. - поч. 70-х рр. 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Швед О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2295.
Безрученко В.І. Політика міжнародного співтовариства по врегулюванню конфлікту в Боснії та Герцеговині (1992-1995 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: спец. 23.00.04 / Безрученко Віктор Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2006
2296.
Вовк Я.О. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918-1936рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.02 / Ярина Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006
2297.
Шевченко Г.В. Політико-інформаційний вимір державного брендінгу України [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Шевченко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2298.
Кисарець І.А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.03.- Політична культура та ідеологія / Кисарець І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
2299.
Кисарець І.А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Кисарець І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
2300.
Євенко І.П. Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи Римської республіки другої пол. 2-1 ст. до н. е. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02. / Євенко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,