Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2301.
Ружинський В.Г. Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сигналізації №7 в умовах конвергенції текомунікаційних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Ружинський В.Г.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007
2302.
Швед О.В. Політика країн Скандинавії щодо процесу європейської інтеграції (50 рр. - поч. 70-х рр. 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Швед О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2303.
Безрученко В.І. Політика міжнародного співтовариства по врегулюванню конфлікту в Боснії та Герцеговині (1992-1995 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. пооліт. наук: Спец. 23.00.04 / Віктор Іванович Безрученко; КНУТШ. – Київ, 2006
2304.
Вовк Я.О. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918-1936рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.02 / Ярина Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006
2305.
Шевченко Г.В. Політико-інформаційний вимір державного брендінгу України [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Шевченко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2306.
Кисарець І.А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Кисарець І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
2307.
Кисарець І.А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.03.- Політична культура та ідеологія / Кисарець І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
2308.
Євенко І.П. Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи Римської республіки другої пол. 2-1 ст. до н. е. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02. / Євенко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2007
2309.
Кадлубович Т.І. Політична комунікація в демократизації владних відносин України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси / Кадлубович Тетяна Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
2310.
Вінничук Н.Ю. Політична опозиція як інститут сучасної демократії [Автореферат] : Автореф. дис. ... політичних наук: 23.00.02 / Вінничук Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
2311.
Сивак Ю.В. Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Сивак Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2312.
Сивак Ю.В. Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Сивак Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2313.
Гранадзер Г.Б. Політична реклама як засіб розвитку комунікативного дискурсу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Гранадзер Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007
2314.
Харченко Ю.В. Політична риторика в діалозі "Схід - Захід": соціально-філософський аналіз [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Харченко Ю.В.; МОНУ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2008
2315.
Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання [Книга] : (2007 р. - вересень 2008 р.) : [ збірник аналітичних матеріалів ] / Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за ред. В.М. Яблонського ]. – Київ : НІСД, 2009. – 108 с. – ISBN 966-554-155-2
2316.
Подолян Я.В. Політична соціалізація молоді в умовах трансформації українського суспільства [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.02 - Політична інститути та процеси / Подолян Яна Віталіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
2317.
Лук"янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави [Книга] : (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В. Лук"янов ; АПН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-458-025-7
2318.
Гелей С.Д. Політологія [Книга] : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 415с. – ISBN 978-966-346-467-1
2319.
Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009
2320.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2321.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] : Сочинения / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2322.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2323.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2324.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] : Сочинения / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2325.
Полный энциклопедический словарь содержащий в себе более 15000 слов [Книга] : Сост. из. лучших источников по Лярусу, Брокгаузу и Ефрону, Мейеру и др. источн. – Санкт-Петербург, 1912. – 464с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,