Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2376.
Довгань В.М. Правовий статус Європейського парламенту в системі органів Європейського Союзу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 13.00.11 / Віктор Миколайович Довгань; КНУТШ. – Київ, 2006
2377.
Дунас О.І. Правовий статус міжнародних фінансових організацій [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дунас О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
2378.
Совгиря Ольга Володимирівна Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Совгиря О.В.; КНУТШ. – 2005, 2005
2379.
Марусенко Роман Ігорович Правові аспекти земельних сервітутів в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Марусенко Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2005
2380.
Медведєва Н.П. Правові засади гірничої концесії [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Медведєва Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
2381.
Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Оверковська Т.К.; КНУТШ. – Київ, 2008
2382.
Стрепко В.Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.05 / Стрепко В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2383.
Клименко О.В. Правові основи податкових систем України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Клименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2384.
Вєтрова І.В. Правові основи реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Вєтрова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2385.
Корнієнко П.С. Правові основи становлення залізничної мережі на теренах України (друга половина 19- початок 20 ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук: 12.00.01 / Корнієнко П.С.; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.І. Драгоманова. – Київ, 2010
2386.
Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці 17 - у 18-му столітті: історіографія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора іст. наук: 07.00.06 / Ластовський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2387.
Проценко О.В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні )на матеріалі теле- та радіотекстів) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Проценко О. В.; олеся Василівна Проуенко; КНУТШ. – Київ, 2006
2388.
Половцов В.В. Практические занятия по ботанике [Книга] / В.В. Половцов; Под ред. и с предисл.Г.Н. Боча. – 3-е изд. – Москва-Петроград : Госиздат, 1923. – 77с.
2389.
Эскин И.А. Практическое руководство по общей биологии [Книга] / И.А. Эскин. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1935. – 220 с.
2390.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
2391.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
2392.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
2393.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
2394.
Анисимов В.А. Предельный круг Фукса [Книга] / В.А. Анисимов. – Варшава, 1892. – 61с.
2395.
Редин Е.К. Преподавание искусств в Харьковском университете [Книга] : К истории Харьковского университета. 1805-1905 гг. / Е.К. Редин. – Харьков, 1905. – 36с. – Отд. оттиск из "Записок Харьковского университета" за 1904 г.
2396.
Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2397.
Яблоновська Н.В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 - журналістика / Яблоновська Н.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
2398.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Дисертація] : Дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Богуславський О.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2399.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. / Богуславський О.В. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2400.
Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алданов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,