Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2351.
Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Оверковська Т.К.; КНУТШ. – Київ, 2008
2352.
Стрепко В.Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.05 / Стрепко В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2353.
Клименко О.В. Правові основи податкових систем України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Клименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2354.
Вєтрова І.В. Правові основи реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Вєтрова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2355.
Корнієнко П.С. Правові основи становлення залізничної мережі на теренах України (друга половина 19- початок 20 ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук: 12.00.01 / Корнієнко П.С.; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.І. Драгоманова. – Київ, 2010
2356.
Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці 17 - у 18-му столітті: історіографія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора іст. наук: 07.00.06 / Ластовський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2357.
Проценко О.В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні )на матеріалі теле- та радіотекстів) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Проценко О. В.; олеся Василівна Проуенко; КНУТШ. – Київ, 2006
2358.
Половцов В.В. Практические занятия по ботанике [Книга] / В.В. Половцов; Под ред. и с предисл.Г.Н. Боча. – 3-е изд. – Москва-Петроград : Госиздат, 1923. – 77с.
2359.
Эскин И.А. Практическое руководство по общей биологии [Книга] / И.А. Эскин. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1935. – 220 с.
2360.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
2361.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
2362.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
2363.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
2364.
Анисимов В.А. Предельный круг Фукса [Книга] / В.А. Анисимов. – Варшава, 1892. – 61с.
2365.
Редин Е.К. Преподавание искусств в Харьковском университете [Книга] : К истории Харьковского университета. 1805-1905 гг. / Е.К. Редин. – Харьков, 1905. – 36с. – Отд. оттиск из "Записок Харьковского университета" за 1904 г.
2366.
Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2367.
Яблоновська Н.В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 - журналістика / Яблоновська Н.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
2368.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Дисертація] : Дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / О.В. Богуславський ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2369.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. / Богуславський О.В. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2370.
Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алданов Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2006
2371.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2372.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
2373.
Больман К А.Н. Приложение алгебры к решению определенных геометрических задач, в таком объеме и порядке, как требуется в VI классе гимназий, по последнему распределению в них математических наук [Книга] : в таком объеме и порядке, как требуется в 6 кл. гимназий, по последнему распределению в них математических наук / А.Н.К. Больман. – 3 изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Б. и., 1863. – IV, 56 с.
2374.
Букреев Б.Я. Применение линейных координат к разысканию уравнений эволют [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1886. – 19 c. – Отд.оттиск: Университетские известия 1886. Кн нап.рус.яз.стар.орф
2375.
Применение математических методов в геологических исследованиях Кольского полуострова [Книга]. – Апатиты, 1969. – 166с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex