Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Оссовський В.Л. Вступ до соціології [Книга] : цикл лекцій / Володимир Оссовський ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 192, [1] с. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-2410-50-1
177.
Вергун В.А. Вступ до спеціальності "Міжнародний бізнес" [Книга] : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2014. – 332, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-288. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-97253-6-3
178.
Высокомолекулярные соединения. Серия А [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 2308-1120
179.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
180.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
181.
Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 269-426. – ISBN 978-966-02-7457-0
182.
Ніколенко К.С. Генріх Гейне [Книга] : відомий і невідомий / Катерина Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – 103, [1] с. – На авантит. також зазнач.: Ручка і папір здатні змінити світ!. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 102-103. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4
Дарчий надпис в пр. №1696403: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Т. Шевченка від авторки. 26.11.2014 р. Підпис
183.
Атаманюк Ю.А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи [Книга] / Ю.А. Атаманюк. – Київ : Новий друк, 2010. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-206. – ISBN 978-966-852-80-7
184.
Городецький В.В. Геометрія n-вимірних афінних, евклідових та псевдоевклідових просторів [Книга] : навч. посібник / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк, М.М. Похила. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-407-042-0
185.
Маланчук З.Р. Геотехнології гірництва [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 200, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-327-229-0
186.
Гетьман [Журнал] : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
187.
Гидроэкологическая характеристика придунайских озер Украины [Книга] : монография / [Заморов В.В. и др. ; науч. ред. В.В. Заморов] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 228, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 202-215. – ISBN 978-617-689-072-0
188.
Гілея [Журнал] : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
189.
Глобализация и социальная политика развитых стран [Книга] : сб. обзоров / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ. наукам ; [отв. ред. и сост.: С.Я. Веселовский]. – Москва : ИНИОН РАН, 2008. – 279, [1] с. : табл. – Резюме парал. рос., англ. – Библиогр. в конце обзоров и в подстроч. примеч. – (Серия "Социально-экономические проблемы глобализации"). – ISBN 978-5-248-00459-1
190.
Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций? [Книга] : (вызовы - версии - перспективы). – Москва : НОВЫЙ ВЕК, 2002. – 363, [1] с. : табл. – Аннот., содерж. парал. рос., англ. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8235-0098-X
191.
Резнікова Н.В. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації [Книга] : монографія / Наталія Резнікова. – Київ : Вістка, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7157-03-7
192.
Мехтієв Р. Горіс-2010: сезон театру абсурду [Книга] / Раміз Мехтієв ; [пер. з англ.: Камал Ахундов ; ред.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 79, [1] с., 79, [1] с., [8] арк. мапи : мапи. – На обкл. також: Історія окупованого Нагірного Карабаху та боротьба за справедливість. - Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Goris - 2010: season of theatre of the absurd. – Бібліогр.: с. 76-79 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-133-2
193.
Кудря І.Г. Господарство: соціальні теорії [Книга] : монографія / Ігор Кудря. – Київ : VADEX, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-269. – ISBN 978-966-97253-4-9
194.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ : Грані, 1998-. – ISSN 2077-1800
195.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ : Грані, 1998-. – ISSN 2077-1800
196.
Ніколаєнко Ю.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник / Ніколаєнко Ю.В. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Слов. термінів: с. 176-179. – Бібліогр.: с. 180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2188-59-2
197.
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
198.
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
199.
Павличко Д. Два кольори [Книга] = Mes deux couleurs : поезії, покладені на музику / Дмитро Павличко ; пер. фр. та наук. ред. Дмитра Чистяка ; [іл. Василя Чегодара] ; Мала акад. наук України ; Європ. акад. наук, мистецтв та літ. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Париж : Вид-во Інституту культури Солензара, 2015. – 69, [1] с. : іл., фот., портр., ноти. – Вид. здійсн. за підтримки Президента Малої академії наук України С. Довгого. - Парал. тит. арк. фр. - Текст парал. укр., фр. – ISBN 978-2-919320-99-8
200.
Ильф И.А. Двенадцать стульев [Книга] / Илья Ильф, Евгений Петров. – Москва : Эксмо, 2012. – 446, [1] с. – (Pocket book / сост. Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-50900-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex