Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Сарычева З.А. Духовная мудрость великих людей [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 100, [1] с. – ISBN 978-966-8384-01-1
227.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
228.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
229.
Єрфорт І.Ю. Економіка промислового підприємства [Книга] : навч. посібник для студентів техн. спец. / І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 219, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 214-216. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-966-379-637-6
230.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
231.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
232.
Дивінець О.Л. Економіко-правові аспекти впровадження автоматизованих систем оплати проїзду в наземному електротранспорті України [Книга] / О.Л. Дивінець, О.Ю. Палант. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 189, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 117-119. – Бібліогр.: с. 111-116. – ISBN 978-966-397-216-9
233.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
234.
Економічний нобелівський вісник [Журнал] = Nobel economic herald / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2008-. – ISSN 2312-7600
235.
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? [Книга] / Укр. бібл. асоц., Нац. парламент. б-ка України, Наук. б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад." ; [уклад.: Пашкова В.С., Ярошенко Т.О.]. – Київ : Самміт-книга, 2013. – 63, [1] с. : кольор. іл., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44-46 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-661-036-6
236.
Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) [Книга] : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-598-4
237.
Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) [Книга] : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-605-9
238.
Ільканич В.Ю. Енергоефективні сигнальні перетворювачі холлівських сенсорів магнітного поля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ільканич Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
239.
Волощук М.Д. Ерозія грунтів України: еволюція теорії та практики [Книга] : монографія / М.Д. Волощук, Н.І. Петренко, С.В. Яценко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Нілан-ЛТД, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Зворот. тит. арк. парал. англ. – Бібліогр.: с. 313-324. – ISBN 978-617-7212-01-9
240.
Горбань Р.А. Есхатологічна перспектива історії в інтерпретації Миколи Бердяєва [Книга] : монографія / Р.А. Горбань ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького, Каф. філософії, філософії права і юрид. психології. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-279. – ISBN 978-966-398-100-0
Досліджено есхатологію та філософію історії М. Бердяєва з позицій релігієзнавства з урахуванням міфогенної та релігійної свідомості мислителя, а також особливостей бердяєвського дискурсу як релігійно-філософського, побудованого за правилами-законами органічного поєднання теологічної та філософської сфер. Інтерпретацію М. Бердяєвим есхатологічної перспективи історії висвітлено у зв"язку з концепцією катастрофи, у межах якої постає питання структури та генезису релігійної свідомості як головного чинника історичного процесу. Розглянуто тлумачення філософом змісту релігійних феноменів християнської есхатології в історико-культурному контексті двох епох - модернізму та постмодернізму та на основі сучасної девальвації есхатологічної теми.
241.
Конта Р.М. Етнологічні дослідження в науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія [Книга] / Ростислав Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-20-2
242.
Бентли Э. Жизнь драмы [Книга] = The life of the drama / Эрик Бентли ; пер. с англ. В. Воронина ; [предисл. И.В. Минакова]. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 405, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Библиотека истории и культуры). – ISBN 5-8112-0818-9
243.
Сарычева З.А. Жизнь и творчество Алексея Максимовича Горького. Приложение [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2014. – 126, [1] с. : ил. – На обл.: Жизнь и творчество Алексея Максимовича Горького. Приложение с добавлением новых работ автора
Пр. №1697055 в пошкодженому вигляді
244.
Житловий кодекс Української РСР [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 жовт. 2011 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 67, [1] с. – Загол. обкл.: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
245.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
246.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
247.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
248.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
249.
Журнал органической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1965-. – ISSN 0514-7492
250.
Журнал прикладной спектроскопии [Журнал] / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Белорусский дом печати, 1964-. – ISSN 0514-7506
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex