Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Демченко А. Деловое телевидение в Украине. Контент Шредингера [Книга] / Алексей Демченко. – [2-е изд. с изм.]. – Киев : Атопол, 2014. – 62, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 59-62. – ISBN 978-3-659-58562-3
202.
Дзюбенко-Мейс День холодного сонця [Книга] : поезії / Наталя Дзюбенко-Мейс ; [передм.: М. Слабошпицький ; худож. оформ.: Н.В. М"ясковська, О.С. Тичиніна]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 211, [1] с. : іл. – Зміст: Білі громи ; Повернення вітрів ; Винахід ляльки ; Літаючий острів ; Коло ; Русалчина заводь: Чорнобильська легенда. – ISBN 978-966-518-468-3
203.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
204.
Джундієт В.С. Державно-правовий механізм підготовки і проведення селянської реформи в Україні (1860-ті рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Джундієт Віктор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
205.
Зензіна Г. Дещо про українське масонство [Книга] / Ганна Зензіна. – Київ : Віпол, 2010. – 103, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 978-966-96852-3-0
206.
Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2015
207.
Дзвін [Журнал] : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
208.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
209.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
210.
Сарычева З.А. Дикорастущие лекарственные и пищевые растения Украины [Книга] / Сарычева З.А. ; [отв. ред. Новосад В.В.]. – Киев : Фитон, 2005. – 146, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 144-146. – ISBN 966-02-2352-9
211.
Гук І.С. Динаміка пучка в базовій прискорювальній установці ІФВЕЯФ ННЦ ХФТІ з ядерної фізики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Гук Іван Семенович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2015
212.
Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє [Книга] : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-210-3
213.
Лисий В.П. Діалектика [Книга] : навч. посібник / Василь Лисий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 479, [1] с. – Предм. покажч.: с. 469-479. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 978-617-10-0168-8
214.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
215.
Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчення нацистами "східного простору" (1940-1945) [Книга] / Наталія Кашеварова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISBN 978-966-02-7049-7
216.
Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчення нацистами "східного простору" (1940-1945) [Книга] = Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg und die nationalsozialistische Ostraumforschung (1940-1945) / Наталія Кашеварова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISBN 978-966-02-7050-3
217.
Чеботарев Р. Длинные нарды [Книга] / Родион Чеботарев. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2010. – 249, [2] с. : ил., табл. – Глоссарий: с. 247-250. – ISBN 978-966-415-008-5
218.
Марченко О. До тебе... [Книга] / Оксана Марченко ; [оформ. Анатолія Горового ]. – Київ : Наш час, 2013. – 46, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7113-06-4
219.
Волощук Є.В. Доба "ізмів": модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини XX століття [Книга] / Євгенія Волощук, Борис Бігун ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [4] с. : фотоіл. – На обкл. також зазнач.: Наука для всіх. – Бібліогр.: с. 317-321 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-275-2
220.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
221.
Калмикова Я.С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві [Книга] : монографія / Я.С. Калмикова ; за заг. ред. О.Б. Червякової ; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Фактор, 2014. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-278. – ISBN 978-966-180-618-3
222.
Тимчук В. Донецький аеропорт [Книга] / Володимир Тимчук ; [іл. Софії Солтівської ; післяслово Володимира Гери]. – Львів : ЗУКЦ, 2014. – 37, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-655-112-6
У пр. №1697080 надпис: Слава Україні ! Підпис. 28.4.2014
223.
Грінченко Б.Д. Драматичні твори [Книга] / Борис Грінченко ; [уклад.: О.В. Єременко]. – Київ : Антологія, 2013. – 222, [2] с. – Зміст: Степовий гість ; Серед бурі ; Ясні зорі. – ISBN 978-966-97305-6-5
224.
Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" [Книга] : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [редкол.: В.П. Мікловда (голова) та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – 272, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Тези Другої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-611-01-0721-1
225.
Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке [Книга] / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; АСТ Москва ; Хранитель, 2006. – 336, [3] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-17-035930-6
Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и чья жизнь была бездарно растрачена...
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,