Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Линчак О.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику щурів у нормі та за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Линчак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
177.
Житнигор С.Б. Время пародий [Книга] : юмор, сатира, публицистика, театр, кино, случайные стихи, эстрадные рассказы / Семен Житнигор ; Украинская Академия наук ; Академия социального прогресса и творчества. – Одесса ; Тирасполь : [Полиграфист], 2008. – 276 с. – (Для домашнего чтения). – ISBN 978-9975-9974-4-7
178.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
179.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
180.
Вступ до медичної геології [Книга] = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-07-1
181.
Вступ до медичної геології [Книга] = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-08-8
182.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства [Книга] : підручник [для студентів філологічних спец. вищих навч. закладів] / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 333-335. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
183.
Вступ до мовознавства [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко; Голубовська І.О. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
184.
Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / С.М. Левитський., В.В. Загородній ; [КНУТШ]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Карбон, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-1692-05-2
185.
Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності [Книга] : навчально-методичний комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра історії для гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2011. – 115 с. – Бібліогр.: с. 112-114. – ISBN 978-966-171-364-1
186.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
187.
Шекспір В. Гамлет, принц Данський [Книга] = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
188.
Гриценко Л.М. Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Гриценко Л.М. ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; МОЗ України. – Київ, 2011
189.
Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) [Книга] = Geograficzne aspekty rozwoju turystyki (na przykladzie Ukrainy i Polski) : монографія / Явкін В.Г. [та ін.] ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Географічний ф-т (Україна) ; Сілезький ун-т, Відділ Наук про Землю, Заклад Геоекотуризму (Польща). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 263-286. – ISBN 978-966-423-094-7
190.
Омельченко А.М. Геологічна позиція та формаційна приналежність сублужних базитових дайкових комплексів східної частини Волинського мегаблоку Українського щита [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Омельченко А.М. ; КНУТШ, Геологічний факультет. – Київ, 2011
191.
Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
192.
Крайніков Е.В. Геронтологія [Книга] : словник-довідник / Едуард Крайніков. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 343-345. – ISBN 978-966-437-200-5
Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
193.
Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011
194.
Броницька Н.А. Глобальна розмірність напівдосконалих кілець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Броницька Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
195.
Годишник [Журнал] = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
196.
Курчаб-Редліх К Головою в мур Кремля [Книга] / Кристина Курчаб-Редліх. – Київ : Темпора, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 418-429. – ISBN 978-966-8201-97-4
Це книжка про останні дні СРСР та сучасну Росію. Авторка аналізує найрезонансніші події у політичному житті Росії, наводячи маловідомі факти. Текст містить розлогі цитати з кореспонденції авторки для різних польських видань.
Видання розраховане на істориків, політологів, культурологів, усіх, хто цікавиться запропонованою тематикою.
197.
Жук Л.А. Господарське право України [Книга] : підручник для юридичних і економічних вищих навч. закладів / Л.А., Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець ; керівник авт. кол. Л.А. Жук. – Київ : Кондор, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-351-278-5
Для студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів
198.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
199.
Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія [Книга] : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закл. / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. допов. – Київ : Слово, 2010. – 327, [1] c. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-039-9
Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
200.
Дюма А. Графиня де Шарни [Книга] : роман / А. Дюма ; пер. с французского. – Харьков : Паритет. – (Избранные произведения для юношества). – ISBN 5-86906-025-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex