Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Петрова М.А. Дезактивація рідких радіоактивних відходів, що містять Cs-137 та Sr-90, модифікованими глинистими сорбентами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрова М.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
202.
Муромцева Ю.І. Демографія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Ю.І. Муромцева ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 300 с. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 966-351-038-2
203.
Житнигор Б.С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств [Книга] / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; Украинская академия наук ; Академия современного искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 232 с. – Библиогр.: с. 221-231. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б., Проценко В.И. и др.). – ISBN 978-9975-9974-6-1
204.
Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
205.
Іващенко Т.О. Державний соціально-економічний захист населення в умовах ринкової трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Іващенко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
206.
Іващенко Т.О. Державний соціально-економічний захист населення в умовах ринкової трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Іващенко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
207.
Державний фінансовий контроль [Книга] : теоретичні положення і нормативно-правові акти : [навч. посіб.] / А.В. Бодюк [та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 550, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 550. – ISBN 978-966-351-258-7
208.
Войціцька І.В. Державно-політична діяльність П. Постишева в УСРР (1923-1937 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Войціцька І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
209.
Данильчук Є.Л. Деформування та міцність мультифіламентних полімерних систем в умовах статичного короткочасного та тривалого навантажень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Данильчук Є.Л. ; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАНУ. – Київ, 2010
210.
Малафіїк І.В. Дидактика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Кондор, 2009. – 398 с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 966-7982-88-2
211.
Балабанова Т.В. Динаміка та похибки дворамкового динамічно настроюваного гіроскопа з однокільцевою схемою складання при прискореннях основи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Балабанова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
212.
Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
213.
Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
214.
Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2010
215.
Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
216.
Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
217.
Семененко А.І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985 - 1991 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Семененко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
218.
Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) [Книга] = European credit transfer and accumulation system (ECTS) Users" Guide : пер. з англ. / Центр Міжнародної освіти ; Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [за ред. : І.І. Бабина, В.А. Ликової]. – Одеса : [Центр Міжнародної освіти]. – ISBN 978-966-413-136-7
219.
Аляб"єва Н.В. Договір про надання послуг у мережі Інтернет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Аляб"єва Н.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
220.
Додаток до диплома Європейського зразка (принципи і рекомендації щодо запровадження) [Книга] = Приложение к диплому Европейского образца (принципы и рекомендации по внедрению) = Joint Europen diploma supplement (principles and guidelines for implementation) / Центр Міжнародної освіти Всеукраїнської Академічної спілки спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [уклад. : Бабин І.І., Гармаш А.А. та ін. ; за ред. : Бабина І.І., Ликової В.А.]. – Одеса ; Бендери : [Поліграфіст]. – ISBN 978-9975-4025-8-3
221.
Сліпченко О.І. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сліпченко О.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
222.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
223.
Нашат Галеб Саммур Альбдур Дослідження способів забезпечення часової прозорості асинхронних ТК-мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Нашат Галеб Саммур Альбдур ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
224.
Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. [Книга] / КНУТШ, Юридичний факультет, Кафедра правосуддя ; [редкол. : Гриценко І.С., Сиза Н.П., Фурса С.Я., Захарова О.С., Костюченко О.Ю., Куйбіда Р.О.]. – Київ, 2010. – 600 с.
225.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex