Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
227.
Паскаль Б. Думки [Книга] = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
228.
Еськов К.Ю. Евангелие от Афрания [Книга] : роман / Кирилл Еськов. – Харьков : Фолио, 2003. – 239 с. – (Литература). – ISBN 966-03-1977-0
229.
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драматургия. Проза [Книга] / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2008. – 704 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-050781-8
230.
Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
231.
Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
232.
Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління [Книга] : монографія / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов ; за ред. Б.М. Данилишина ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; Н.-д. ін-т сталого розвитку та природокористування. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 224-239. – ISBN 978-966-680-493-1
233.
Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
234.
Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
235.
Економетрика [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-439-236-2
236.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
237.
Данилишин Б.М. Економіка природокористування [Книга] : підручник [для аспірантів науково-дслідних установ та вищих навчальних закладів] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян ; М-во освіти і науки України, НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Кондор, 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453-464. – ISBN 978-966-351-212-9
238.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
239.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
240.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
241.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
242.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
243.
Економічна безпека [Книга] : навчальний посібник / Користін О.Є. [та ін.] ; за ред. О.М. Джужі ; МОНУ. – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 338-367. – ISBN 978-966-2183-38-2
Розкрито основні поняття економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення
244.
Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів [Книга] = Economic geology of ferruginous quartzite deposits : монографія / Рудько Г.І. [та ін.] ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин ; Криворізький економічний ін-т Київського нац. економічного ун-ту ; КНУТШ. – Київ : Академпрес, 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 260-267. – ISBN 976-966-7541-10-1
245.
Жарова Л.В. Економічні механізми контролю за викидами парникових газів [Книга] / Жарова Л.В., Ільїна М.В. ; за науковою ред. проф. Хлобистова Є.В. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ ; Науково-дослідний ін-т сталого розвитку та природокористування. – Київ ; Сімферополь : [РВПС України НАНУ ; НДІ СРП], 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 57-62. – ISBN 978-966-02-5278-3
246.
Економски развоj [Журнал] = Economic development : Списание на Економскиот институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 1999-. – ISSN 1409-7893
247.
Шинкаренко В.І. Експериментальні методи оцінки часової та функціональної ефективності алгоритмів у програмно-апаратних середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Шинкаренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
248.
Нестеренко П.В. Експертиза предметів і атрибутів: геральдика [Книга] : навчальний посібник / М-во кульутри і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-110. – ISBN 978-966-452-037-6
249.
Задорожна Л.В. Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Задорожна Л.В. ; НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011
250.
Савельєв В.П. Етика [Книга] : короткий навчальний словник: терміни, поняття, персоналії / [Савельєв В.П.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 278, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-20-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex