Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
127.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
128.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
129.
Чугаєв О.А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.А. Чугаєв ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2010. – 191 с. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN 978-966-439-271-3
130.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
131.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 6. – 2010. – резюме англ.,рос.
132.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
133.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 4. Физика. Химия [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып 4. – 2010. – мова резюме англ. та рос.
134.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2010
135.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
136.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
137.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
138.
Решетуха Т.В. Видавнича справа Тернопілля кінця XIX - першої третини XX століття (на матеріалі україномовних видань) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Решетуха Т.В. ; МОНУ ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
139.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
140.
Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
141.
Троценко Є.О. Високовольтні малогабаритні вводи з повітряно-комбінованою ізоляцією для мобільних лабораторій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Троценко Є.О. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
142.
Виховання туризмом [Книга] : розповіді педагогів-позашкільників / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. В.М. Ожгібесов]. – Житомир : Полісся, 2008. – 116 с., [112] с. іл. – ISBN 978-966-655-384-6
143.
Мойсеєнко Л.А. Вища математика. Аналітична геометрія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Мойсеєнко, Т.Г. Лавинюкова ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 205 с. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-694-096
144.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
145.
Гомон Н.М. Від біології і біотехнології до генної інженерії [Книга] : навчальний посібник для студентів 2-го та 3-го курсів біологічного факультету / Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, В.І. Снопченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-439-350-5
Посібник призначається для студентів 2-3 курсів біологічних факультетів і відділень ун-тів та інших вищих навчальних закладів.
Метою посібника є розвиток практичних навичок володіння англ. мовою в обсязі, необхідному для роботи з фаховою літературою, а також усного та письмового спілкування у науковій сфері
146.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
147.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
148.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
149.
Оришечко Т.А. Відтворення вигукової лексики в художньому перекладі (англо-український та українсько-англійський напрямки) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Оришечко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
150.
Янчук А.В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Янчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex