Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
177.
Жиляк І.Д. Акваамінодифщсфати Со2+, Ni2+, Cb2+, Zn2+ та Cd2+ [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Іван Дмитрович Жиляк; КНУТШ. – Київ, 2006
178.
Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
179.
Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філос. наук : 09.00.09 / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
180.
Бровін О.Ю. Активація поверхні відпрацьованних оксидних рутенійово-титанових анодів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.06 / Олександр Юрійович Бровін; Нац. техн. ун-т "Харьківський політехн. ін-т". – Харків, 2006
181.
Лозко Г.С. Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.12 / Лозко Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
182.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
183.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
184.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
185.
Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение 3-е, 1796-1869 г. [Книга]. – Киев
186.
Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение 3-е, 1796-1869 г. [Книга]. – Киев
187.
Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение 3-е, 1796-1869 г. [Книга]. – Киев
188.
Безимянний Юрій Георгійович Акустичне відображення параметрів мезостуктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05. 02. 01 / Безимянний Ю.Г.; НАН України; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – Київ, 2007
189.
Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование [Книга] / В.М. Глушков. – 2. – Киев : Наукова думка, 1978. – 319 с.
Монография посвящена изучению алгебраических методов и их применению в области теоретического и системного программирования: прикладной теории алгоритмов, теории формальных языков и систем программирования.
190.
Велика О.Т. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Оксана Тарасівна Велика; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
191.
Мельнікова Р.В. Алгебрологічні моделі морфології та їх застосування в логічних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Мельнікова Р.В.; Роксана Валеріївна Мельніклва; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
192.
Павлов О.В. Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, заданих точковим каркасом [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.05.01.01 / Олександр Володимирович Павлов; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
193.
Прилуков В.В. Алгоритмічний та програмний розв"язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.05 / Прилуков В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
194.
Мазарович А.Н. Алексей Петрович Павлов (1854-1929) [Книга] / А.Н. Мазарович. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 39 с.
195.
Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков [Книга] / Н.А. Бердяев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1912. – 251с. – (Русские мыслители)
196.
Гернек Ф. Альберт Эйнштейн [Книга] / Ф. Гернек ; пер. с нем. И.Д. Рожанского ; с послесл. Б.Г. Кузнецова. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1984. – 128 с.
197.
Американська новела [Книга] : збірник ; пер. з англ. – Київ : Дніпро, 1978. – 415 с.
198.
Шейкіна Н.В. Амплітудно-частоні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
199.
Полоз О.Ю. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Полоз О.Ю.; МОіНУ; Український держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007
200.
Букреев Б.Я. Аналитические выражения однозначных функций [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1884. – 79 с. – Кн.нап. рос.мов.стар.орф.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex