Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Поздяев Владимир Васильевич Аналитические критерии разрешимости систем линейных матричных неравенств второго порядка [Автореферат] : Автореф. дисс. ... канд. физико-математических наук; 05. 13. 01 / Поздяев В. В.; Арзамасский политехн. ин-т (филиал) Нижегородского государственного техн. университета. – Нижний Новгород, 2007
202.
Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук : Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
203.
Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.географічних наук:11.00.07-Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
204.
Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і математ. стат. / Рижов А.Ю.; Рижков А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
205.
Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра фіз. -мат.наук: Спец. 01.05.04. / Володимир Володимирович Пічкур; КНУТШ. – Київ, 2006
206.
Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
207.
Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
208.
Куцик А.С. Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентельних комплексів генерування електроенергії [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Куцик А.С.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
209.
Поліщук О.А. Аналіз та синтез системи розпізнавання рукописних математичних текстів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Олександр Аркадійович Поліщук; КНУТШ. – Київ, 2006
210.
Кобилінська Н.Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометріЇ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кобилінська Н.Г.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
211.
Внучко С.М. Аналітичні центри як суб"єкти процесу прийняття політичних рішень [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Внучко С. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
212.
Кабанов Н.А. Анатомія людини [Книга] : Для вищих пед. навч. закл. / Н.А. Кабанов. – Пер. з рос. видання. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 314с.
213.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
214.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
215.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
216.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
217.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь [Книга] = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 842с.
218.
Мандзюк Л.С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Мандзюк Л.С.; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2007
219.
Антарктика [Книга] : Доклады комиссии 1967. – Москва : Наука, 1969. – 200с.
220.
Антикризисное и внешнее управление [Журнал] : информационно-аналитический журнал. – Москва : Издательский Дом "Деловая Пресса"
221.
Шептицька Тетяна Леонідівна Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х - початку 1930-х років (на матеріалі "Літературно-наукового вісника") [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Шептицька Т.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005
222.
Лазуков Г.И. Антропоген северной половины Западной Сибири (Палеогеография) [Книга] / Г.И. Лазуков. – Москва : Московский университет, 1972. – 127 с.
223.
Чучка П. Антропонімія Закарпаття [Книга] : [монографія] / П.П. Чучка ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – 671 с. – На другому тит. арк. відтворено тит. арк. дисертації, захищеної у 1969 р. – ISBN 978-966-96740-1-2
Монографія "Антропонімія Закарпаття" містить повний текст докторської дисертації профеосра П.П. Чучки, захищеної 1969 року в КДУ ім. Т.Г. Шевченка
224.
Дорошенко Ю.І. Апаратні та програмні засоби нелінійної цифрової фільтрації на основі деревоподібних структур [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Дорошенко Ю.І.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
225.
Цалієв Т.А. Апертурні антени з дискретною робочою поверхнею (основи теорії та дифракційний аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.07 / Цалієв Т.А.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex