Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Шейкіна Н.В. Амплітудно-частоні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
202.
Полоз О.Ю. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Полоз О.Ю.; МОіНУ; Український держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007
203.
Андреев Аналитическая геометрия [Книга] / Андреев. – Б.м. – 360с. – Книга без тит. арк.
204.
Брио Аналитическая геометрия [Книга] / Сочинение Брио и Буке; Пер. с последн. франц. изд. В. Синцов. – Санктпетербург; Москва : Тип. М.О. Вольфа, 1868. – 507с.
205.
Ващенко-Захарченко Аналитическая геометрия двух и трех измерений [Книга] : Сочинение / М.Е. Ващенко-Захарченко. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1887. – 723 с. – Видання стар. рос.орф.
206.
Букреев Б.Я. Аналитические выражения однозначных функций [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1884. – 79 с. – Кн.нап. рос.мов.стар.орф.
207.
Поздяев Владимир Васильевич Аналитические критерии разрешимости систем линейных матричных неравенств второго порядка [Автореферат] : Автореф. дисс. ... канд. физико-математических наук; 05. 13. 01 / Поздяев В. В.; Арзамасский политехн. ин-т (филиал) Нижегородского государственного техн. университета. – Нижний Новгород, 2007
208.
Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук : Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
209.
Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.географічних наук:11.00.07-Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
210.
Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і математ. стат. / Рижов А.Ю.; Рижков А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
211.
Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра фіз. -мат.наук: Спец. 01.05.04. / Володимир Володимирович Пічкур; КНУТШ. – Київ, 2006
212.
Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
213.
Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
214.
Куцик А.С. Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентельних комплексів генерування електроенергії [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Куцик А.С.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
215.
Поліщук О.А. Аналіз та синтез системи розпізнавання рукописних математичних текстів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Олександр Аркадійович Поліщук; КНУТШ. – Київ, 2006
216.
Кобилінська Н.Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометріЇ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кобилінська Н.Г.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
217.
Внучко С.М. Аналітичні центри як суб"єкти процесу прийняття політичних рішень [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Внучко С. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
218.
Кабанов Н.А. Анатомія людини [Книга] : Для вищих пед. навч. закл. / Н.А. Кабанов. – Пер. з рос. видання. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 314с.
219.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
220.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
221.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
222.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
223.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь [Книга] = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 842с.
224.
Мандзюк Л.С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Мандзюк Л.С.; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2007
225.
Антарктика [Книга] : Доклады комиссии 1967. – Москва : Наука, 1969. – 200с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,