Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Чучка П. Антропонімія Закарпаття [Книга] : [монографія] / П.П. Чучка ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – 671 с. – На другому тит. арк. відтворено тит. арк. дисертації, захищеної у 1969 р. – ISBN 978-966-96740-1-2
Монографія "Антропонімія Закарпаття" містить повний текст докторської дисертації профеосра П.П. Чучки, захищеної 1969 року в КДУ ім. Т.Г. Шевченка
227.
Дорошенко Ю.І. Апаратні та програмні засоби нелінійної цифрової фільтрації на основі деревоподібних структур [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Дорошенко Ю.І.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
228.
Цалієв Т.А. Апертурні антени з дискретною робочою поверхнею (основи теорії та дифракційний аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.07 / Цалієв Т.А.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007
229.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
230.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
231.
Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Мамонтова Т. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
232.
Редин Е.К. Апполон Михайлович Матушинский [Книга] : К истории Харьковского университета / Е.К. Редин. – Харьков, 1894. – 16 с.
233.
Франко І. Апулей Мадаврський. Амор і Псіхея [Книга] / І. Франко. – Львів. – 50с.
234.
Жданович Олеся Петрівна Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії ( кін. 3 ст.- 325 р. ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 02 / Жданович О. П.; КНУТШ. – Київ, 2006
235.
Лазер-Паньків Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії 2-3 ст. (на матеріалі твору Арріана " Анабазис Александра") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвроп. мови / Лазер-Паньків О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
236.
Заболотна Інна Миколаївна Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип"якевича [Автореферат] : Автореф. дис.... канд. історічних наук: 07.00.06 / Заболотна І. М.; КНУТШ. – Київ, 2005
237.
Ковтун Н.М. Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Ковтун Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
238.
Делеур Г.А. Архитектура села [Книга] : : Планировка и застройка / Г.А. Делеур, Ю.Ф. Хохол. – Киев : Будівельник, 1979. – 199с.
239.
Вовченко В.Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859-1936): історія, реконструкція, зміст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07. 00. 10 / Вовченко Віктороія Борисівна; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007
240.
Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. ( створення, функціонування, доля документальних колекцій ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко Марина Геннадієвна ; КНУТШ. – Київ, 2009
241.
Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій ) [Дисертація] : Дис. ... д-ра істор. наук : Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко М.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
242.
Петровський Едуард Петрович Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 06 / Петровський Е.П.; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2006
243.
Чень Л.Я. Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвику української архітектури 17 - 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Чень Л.Я.; Нац. ун-т "Лівівська політехніка". – Львів, 2007
244.
Білінська О.Б. Архітектурний ордер у забудові Львова 16-17 ст. (принципи застосування і методи реставрації) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец.: 18.00.01 / Білінська О.Б.; Оксана Богданівна Белінська; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
245.
Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
246.
Хома М.В. Асимптотична теорія процесів з перерозподілом частинок при повільних іон- молекулярних зіткненнях [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.04.02 / Хома М.В.; НАН України; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006
247.
Гонтар О.Б. Асимптотичні властивості Simex - оцінок в моделях регресії з похибками у змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Гонтар О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
248.
Орловський І.В. Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 / Ігор Володимирович Орловський; КНУТШ. – Київ, 2006
249.
Шкляр С.В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец.: 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Шкляр.С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
250.
Потороча В.В. Асимптотичні розв"язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Потороча В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex