Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
227.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
228.
Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Мамонтова Т. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
229.
Редин Е.К. Апполон Михайлович Матушинский [Книга] : К истории Харьковского университета / Е.К. Редин. – Харьков, 1894. – 16 с.
230.
Франко І. Апулей Мадаврський. Амор і Псіхея [Книга] / І. Франко. – Львів. – 50с.
231.
Жданович Олеся Петрівна Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії ( кін. 3 ст.- 325 р. ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 02 / Жданович О. П.; КНУТШ. – Київ, 2006
232.
Лазер-Паньків Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії 2-3 ст. (на матеріалі твору Арріана " Анабазис Александра") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвроп. мови / Лазер-Паньків О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
233.
Заболотна Інна Миколаївна Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип"якевича [Автореферат] : Автореф. дис.... канд. історічних наук: 07.00.06 / Заболотна І. М.; КНУТШ. – Київ, 2005
234.
Ковтун Н.М. Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Ковтун Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
235.
Делеур Г.А. Архитектура села [Книга] : : Планировка и застройка / Г.А. Делеур, Ю.Ф. Хохол. – Киев : Будівельник, 1979. – 199с.
236.
Вовченко В.Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859-1936): історія, реконструкція, зміст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07. 00. 10 / Вовченко Віктороія Борисівна; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007
237.
Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. ( створення, функціонування, доля документальних колекцій ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко Марина Геннадієвна ; КНУТШ. – Київ, 2009
238.
Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій ) [Дисертація] : Дис. ... д-ра істор. наук : Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко М.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
239.
Петровський Едуард Петрович Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 06 / Петровський Е.П.; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2006
240.
Чень Л.Я. Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвику української архітектури 17 - 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Чень Л.Я.; Нац. ун-т "Лівівська політехніка". – Львів, 2007
241.
Білінська О.Б. Архітектурний ордер у забудові Львова 16-17 ст. (принципи застосування і методи реставрації) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец.: 18.00.01 / Білінська О.Б.; Оксана Богданівна Белінська; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
242.
Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
243.
Хома М.В. Асимптотична теорія процесів з перерозподілом частинок при повільних іон- молекулярних зіткненнях [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.04.02 / Хома М.В.; НАН України; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006
244.
Гонтар О.Б. Асимптотичні властивості Simex - оцінок в моделях регресії з похибками у змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Гонтар О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
245.
Орловський І.В. Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 / Ігор Володимирович Орловський; КНУТШ. – Київ, 2006
246.
Шкляр С.В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец.: 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Шкляр.С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
247.
Потороча В.В. Асимптотичні розв"язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.02 / Потороча В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
248.
Потороча В.В. Асимптотичні розв"язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Потороча В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
249.
Хомченко Л.В. Асимптотичні розв`язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Людмила Василівна Хомченко; КНУТШ. – Київ, 2006
250.
Астрономический календарь [Книга] : Ежегодник. Переменная часть 1979. – Вып. 82. – Москва : Наука, 1978. – 336с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex