Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Wokol pogromu kieleckiego [Книга] / pod red. L. Bukowskiego, A. Jankowskiego, J. Zaryna ; Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa. – (Monografie ; t. 42). – ISBN 978-83-60464-87-8
152.
Папануцос Е.П. [А. Дельмузос [Книга] : його життя, огляд творчості / Е.П. Папануцос. – 2-е вид. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1984. – 299 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Портрети відомих греків])
153.
Лісневський Р.В. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.12 / Ростислав Валерійович Лісневський; МОН України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006
154.
Продайвода Т.Г. Автоматизована система математичного моделювання ефективних термопружних властивостей геологічного середовища [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Продайвода Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
155.
Чалий С.Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Чалий С.Ф.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
156.
Верещагін І.І. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп"ютерних професійних тренажерів широкого призначення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Верещагін І.І.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007
157.
Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М. ; Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2009
158.
Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди [Дисертація] : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
159.
Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
160.
Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
161.
Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
162.
Агропромисловий комплекс Української РСР [Книга]. – Київ : Радянська школа, 1980. – 176 с.
163.
Адам Смит и современная политическая экономия [Книга]. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 215 с.
164.
Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Акімова В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
165.
Раздайбедін В.М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Віталій Миколайович Раздайбедін; КНУТШ. – Київ, 2006
166.
Чубик Р.В. Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Чубик Р.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
167.
Борячок В.М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Борячок В.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
168.
Швець О.Ф. Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.04 / Ольга Федорівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006
169.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
170.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
171.
Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Лагода О.С.; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007
172.
Смуток Л.В. Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у 15-18 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01-історія України / Смуток Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
173.
Бакуменко Б.В. Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Бакуменко Б.В. ; МОНУ ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008
174.
Магльована Т.В. Адсорбція молібдену(6), вольфраму( 6) та ванадію (5) на поверхні модифікованих силікагелів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Магльована Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
175.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex