Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
152.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
153.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
154.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
155.
Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997) - ССПК (1999-2009) [Книга] / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький нац. ун-т" Міністерства освіти і науки України ; [уклад. Тощев Г.М.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 142 с. – ISBN 978-966-599-326-1
156.
Благодарная Украина - Благородной Кубе [Газета] = De la agradecida Ucrania a la noble Cuba : материалы Международной научно-практической конференции, 03-04 ноября 2010 / М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т", Фак. социологии и права ; Посольство Респ. Куба в Украине ; Ассоц. дружбы "Украина-Куба" ; [отв. ред. Б.В. Новиков]. – Киев : НТУУ "КПИ", 2010. – ISBN 978-966-622-386-2
157.
Ботанический журнал [Журнал] / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
158.
Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України [Книга] / Ін-т трансформації суспільства ; [за заг. ред. О.І. Соскіна]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2011. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-8534-09-6
159.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
160.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
161.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
162.
Великий Новгород - культурно-исторический исток русского мира [Книга] : филологический альбом / М-во образовования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 89-98. – ISBN 978-5-89896-406-1
163.
Вестник древней истории [Журнал] = Journal of ancient history / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва : Наука, 1937-. – ISSN 0321-0391
164.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
165.
Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое [Автореферат] : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев
166.
Вибори та демократія [Журнал] : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
167.
Юхновський І.Р. Вибрані праці [Книга] / І. Р. Юхновський ; [редкол.: В.Ф. Верстюк та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Ін-т фізики конденс. систем НАН України. – Київ : Вид-во Львів. політехніки. – ISBN 978-966-553-954-4
168.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
169.
Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Книга] : статистичний довідник / [уклад.: Б.В. Дурняк та ін.]. – Київ : УкрНДІ спец. видів друку, 2008. – 118, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7956-21-9
170.
Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням [Дисертація] : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010
171.
Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік [Книга] / Рахункова палата України ; [відп. за вип. Тесленко О.І.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 63 с.
172.
Моцний Ф.В. Вища математика [Книга] : навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання / Ф.В. Моцний ; Державний комітет статистики України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – [Вид. 2-ге, доп.]. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2008. – 160 с. – ISBN 966-773-84-1
173.
Мельник В.І. Відближення [Книга] : із літературної критики 2000-х / Віктор Мельник. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-2585-00-1
174.
Титко Р. Відновлювальні джерела енергії [Книга] : (досвід Польщі для України) / Ришард Титко, Володимир Калініченко ; Об-ня шкіл електричних № 1 ; Полтав. держ. аграр. академія. – Варшава ; Краків ; Полтава : Вид-во OWG, 2010. – 533 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 524-533. – ISBN 978-83-928382-1-0
175.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex