Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Омельченко А.М. Геологічна позиція та формаційна приналежність сублужних базитових дайкових комплексів східної частини Волинського мегаблоку Українського щита [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Омельченко А.М. ; КНУТШ, Геологічний факультет. – Київ, 2011
227.
Галецкий Л.С. Геолого-геохимические особенности нового типа бериллиевого оруденения /гентгельвиновые руды/ [Автореферат] : автореф. ... канд. геолого-минералогических наук : 133 / Галецкий Л.С. ; М-во геологии УССР ; Киев. ордена Ленина геологоразвелочный трест ; М-во высш. и сред. образ. УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченка. – Киев
228.
Андрєєва О.О. Геолого-економічний аналіз мінерально-сировинної бази бентонітових глин України [Дисертація] : дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Андрєєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
229.
Геополітика України: історя і сучасність [Журнал] : збірник наукових праць. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
230.
Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ, Кафедра географії України. – Київ, 2010
231.
Шрамко П.П. Германиеносность железорудных месторождений Кременчугской и Правобережных магнитных аномалий [Автореферат] : автореф. ... канд. геолого-минералогич. наук / Шрамко П.П. ; М-во геол. УССР ; Киев. ордена Ленина геологоразведочный трест Кременчугская геолог. экспедиция. – Киев, 1968
232.
Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність [Книга] : кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А.В. Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород : Ліра, 2011. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 207-242. – ISBN 978-617-596-023-3
233.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
234.
Глобализация и регионализация мира [Книга] / А.Н. Асаул [и др.] ; [под ред. А.Н. Асаула] ; М-во образования и науки РФ ; Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. – Санкт-Петербург : [СПбГАСУ], 2010. – 104 с. – ISBN 978-5-9227-0238-6
235.
Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем [Книга] : монография / Астахова В.И. [и др.] ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-8558-77-1
236.
Довгань А.О. Гносеологічний оптимізм західноєвропейської раціоналістичної філософії (XVII - перша чверть XVIII ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра філософських наук : 09.00.05 / Довгань А.О. ; Тернопільський національний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011
237.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
238.
Григорій Митрофанович Верба [Книга] = Gregoriy Mitrofanovych Verba : біобібліографічний нарис / [бібліографи-уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, Л. Губар та ін. ; наук. ред.: В. Коцур, О. Базалук]. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, 2010. – 320, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – (Наукова еліта Переяславщини). – ISBN 966-8122-50-9
239.
Шостак М. Два по п"ятдесят з Шекспіром [Книга] : сонети / Миколай Шостак ; [ред. Л. Лавринович]. – Луцьк : Терен, 2006. – 176 с. : іл. – ISBN 966-8575-49-0
240.
Сорокін В.Г. День опричника [Книга] / Володимир Сорокін. – Харків : Фоліо, 2010. – 192 с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5134-9
241.
Держава та регіони: від патерналізму до партнерства [Книга] : аналітична доповідь / Біла С.О. [та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-554-119-6
242.
Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
243.
Державне управління регіональним розвитком України [Книга] : монографія / Воротін В.Є. [та ін.] ; [за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-554-103-5
244.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
245.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
246.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
247.
Соловйова М.Й. Динаміка модульованих електронних пучків у закритичній плазмі [Дисертація] : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.08 / Соловйова М.Й. ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2011
248.
Падалка Р.М. Динаміка прізвищ Донецької Слов"янщини [Книга] : монографія та словник / Р.М. Падалка ; за ред. В.О. Горпинича ; ред. кол. : В.О. Горпинич (голова), І.І. Меншиков, О.І. Панченко та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України, Придніпров. наук. центр, Від-ня філол. та мистецтвознав. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : АН вищої освіти України, 2010. – 276 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 36)
249.
Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.05 / Клименко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
250.
Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Навчально-науковий ін-т української філології та соціальних комунікацій. – Черкаси, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,