Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Головнева И.В. Гендерная идентичность: тенденции изменений [Книга] : монография / И.В. Головнева ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 312 с. – Библиогр.: с. 284-309. – ISBN 966-8558-27-8
227.
Омельченко А.М. Геологічна позиція та формаційна приналежність сублужних базитових дайкових комплексів східної частини Волинського мегаблоку Українського щита [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Омельченко А.М. ; КНУТШ, Геологічний факультет. – Київ, 2011
228.
Галецкий Л.С. Геолого-геохимические особенности нового типа бериллиевого оруденения /гентгельвиновые руды/ [Автореферат] : автореф. ... канд. геолого-минералогических наук : 133 / Галецкий Л.С. ; М-во геологии УССР ; Киев. ордена Ленина геологоразвелочный трест ; М-во высш. и сред. образ. УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченка. – Киев
229.
Андрєєва О.О. Геолого-економічний аналіз мінерально-сировинної бази бентонітових глин України [Дисертація] : дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Андрєєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
230.
Геополітика України: історя і сучасність [Журнал] : збірник наукових праць. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
231.
Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ, Кафедра географії України. – Київ, 2010
232.
Шрамко П.П. Германиеносность железорудных месторождений Кременчугской и Правобережных магнитных аномалий [Автореферат] : автореф. ... канд. геолого-минералогич. наук / Шрамко П.П. ; М-во геол. УССР ; Киев. ордена Ленина геологоразведочный трест Кременчугская геолог. экспедиция. – Киев, 1968
233.
Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність [Книга] : кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А.В. Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород : Ліра, 2011. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 207-242. – ISBN 978-617-596-023-3
234.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
235.
Глобализация и регионализация мира [Книга] / А.Н. Асаул [и др.] ; [под ред. А.Н. Асаула] ; М-во образования и науки РФ ; Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. – Санкт-Петербург : [СПбГАСУ], 2010. – 104 с. – ISBN 978-5-9227-0238-6
236.
Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем [Книга] : монография / Астахова В.И. [и др.] ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-8558-77-1
237.
Довгань А.О. Гносеологічний оптимізм західноєвропейської раціоналістичної філософії (XVII - перша чверть XVIII ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра філософських наук : 09.00.05 / Довгань А.О. ; Тернопільський національний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011
238.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
239.
Григорій Митрофанович Верба [Книга] = Gregoriy Mitrofanovych Verba : біобібліографічний нарис / [бібліографи-уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, Л. Губар та ін. ; наук. ред.: В. Коцур, О. Базалук]. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, 2010. – 320, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – (Наукова еліта Переяславщини). – ISBN 966-8122-50-9
240.
Шостак М. Два по п"ятдесят з Шекспіром [Книга] : сонети / Миколай Шостак ; [ред. Л. Лавринович]. – Луцьк : Терен, 2006. – 176 с. : іл. – ISBN 966-8575-49-0
241.
Сорокін В.Г. День опричника [Книга] / Володимир Сорокін. – Харків : Фоліо, 2010. – 192 с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5134-9
242.
Держава та регіони: від патерналізму до партнерства [Книга] : аналітична доповідь / Біла С.О. [та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-554-119-6
243.
Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
244.
Державне управління регіональним розвитком України [Книга] : монографія / Воротін В.Є. [та ін.] ; [за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-554-103-5
245.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
246.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
247.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
248.
Соловйова М.Й. Динаміка модульованих електронних пучків у закритичній плазмі [Дисертація] : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.08 / Соловйова М.Й. ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2011
249.
Падалка Р.М. Динаміка прізвищ Донецької Слов"янщини [Книга] : монографія та словник / Р.М. Падалка ; за ред. В.О. Горпинича ; ред. кол. : В.О. Горпинич (голова), І.І. Меншиков, О.І. Панченко та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України, Придніпров. наук. центр, Від-ня філол. та мистецтвознав. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : АН вищої освіти України, 2010. – 276 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 36)
250.
Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.05 / Клименко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex